9 thg 4, 2020

Ông Trịnh Văn Quyết rời ghế Chủ tịch HĐQT ROS

CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) đã ra thông báo miễn tư cách Chủ tịch HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết tại Công ty kể từ ngày 07/04/2020.
Trịnh văn quyết rồi ghế chủ tịch ROS 

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Quyết, HĐQT của Công ty đã quyết định chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT của ông Quyết từ ngày 07/04. Việc miễn nhiệm chính thức sẽ được trình thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Tính đến cuối năm 2019, số cổ phần mà ông Quyết còn đang nắm giữ tại ROS hơn 291 triệu cp, tương ứng với tỷ lệ nắm giữ 51.3%. Tại thời điểm này, ông Quyết là cổ đông lớn nhất của Công ty.

Bên cạnh đó, HĐQT của Công ty cũng đã bầu ông Nguyễn Thiện Phú - Thành viên HĐQT lên nắm chức Chủ tịch thay cho ông Quyết kể từ ngày 07/04/2020. Được biết, ông Phú vừa được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT của ROS kể từ 21/06/2019, số cổ phiếu ROS mà ông Phú đang nắm giữ đến cuối năm 2019 là 39,600 cp, tương ứng với tỷ lệ 0.007%.

Nguồn vietstock.vn


Tin liên quan:
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét