17 thg 4, 2020

PV GasD (PGD) đặt kế hoạch lãi sau thuế 204 tỷ đồng năm 2020 dựa trên kịch bản giá dầu 60USD/thùng

Riêng quý 1/2020 PV GasD báo lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng, hoàn thành 24,4% kế hoạch năm.

HĐQT của CTCP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GasD – mã chứng khoán PGD) đã chấp thuận kế hoạch kinh doanh năm 2020 để giao trong công ty và sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Trong đó, đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh với tổng sản lượng 974 triệu m3, trong đó thị trường miền Nam 849 triệu m3, và miền Bắc 124 triệu m3.

Kế hoạch tài chính, PV GasD đặt kế hoạch doanh thu 8.427 tỷ đồng, tăng 6% so với doanh thu đạt được năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 203,9 tỷ đồng, giảm gần 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%.

Kế hoạch tài chính của công ty xây dựng trên cơ sở giá dầu 60 USD/thùng và tỷ giá 1 USD=23.500 VND.


Trước đó PV GasD cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2020, trong đó doanh thu thuần đạt 1.825 tỷ đồng, đã thực hiện được 21,7% kế hoạch năm. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 49,7 tỷ đồng, hoàn thành 24,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm vừa được HĐQT  chấp thuận.

Theo ICTVietNam
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét