10 thg 8, 2020

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 10/8 đến 14/8

30 công ty chốt quyền cổ tức trong tuần tới. Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 chi trả cao nhất, tỷ lệ 50%.  

Theo thống kê của Người Đồng Hành, 30 công ty thông báo chốt quyền cổ tức và thưởng cổ phiếu trong tuần 10/8-14/8. Trong đó, có 6 đơn vị thưởng cổ phiếu, 5 doanh nghiệp chọn hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, phần còn lại trả bằng tiền mặt.

Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HoSE: TV2) là doanh nghiệp công bố mức chi trả cao nhất, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phần sẽ nhận thêm 1 cổ phần phát hành thêm). Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/8.


Nguồn: VnDirect

Nguồn NDH

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét