31 thg 7, 2020

Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) báo lỗ gần 360 tỷ đồng trong quý II/2020 do dịch Covid-19

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã chứng khoán ACV – UPCoM) công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 1.046,1 tỷ đồng, giảm 76,6% so với cùng kỳ năm 2019, lỗ 356,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.706 tỷ đồng.

Doanh nghiệp giải trình kết quả kinh doanh giảm do doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chí phí quản lý và lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm so với cùng kỳ chủ yếu do tác động của dịch Covid-19.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, ACV ghi nhận doanh thu 4.680,7 tỷ đồng, giảm 47,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 1.569,3 tỷ đồng và 1.193,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 65,59% và 67,7% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Biên lợi nhuận gộp giảm từ 51,5% về 25,9% và biên lợi nhuận ròng giảm từ 41,5% về còn 25,5%.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 11.317 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.007 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng, ACV đã hoàn thành tới 78,2% mục tiêu lợi nhuận năm.

Mặc dù kinh doanh suy giảm mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì được dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm dương 2.605,4 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2020, tổng tài sản của ACV tăng 1,2% lên 58.869,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn trị giá 33.825,5 tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng tài sản; tài sản cố định 15.280,6 tỷ đồng, chiếm 26% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn 4.721,3 tỷ đồng, chiếm 8% tổng tài sản.

Đáng chú ý trong kỳ, lượng tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 8,2%, tức tăng 2.554,3 tỷ đồng lên 33.825,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch 30/6/2020, cổ phiếu ACV tăng 600 đồng lên 51.800 đồng/CP.

Nguồn Tin Nhanh Chứng Khoán
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét