22 thg 6, 2020

Quốc Cường Gia Lai (QCG) xin giảm một nữa lãi vay phải trả cho BIDV

Công ty Địa ốc Sài Gòn Xanh (đã sáp nhập vào Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai - QCG và QCG có nghĩa vụ trả nợ) đã có các tờ trình xin BIDV giảm bớt lãi vay từ 18 - 20%/năm xuống 9-10%/năm.

Lợi nhuận giảm 27,8% sau kiểm toán.
QCG vừa có văn bản giải trình chênh lệch số liệu báo cáo tài chính do Công ty lập và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.

Theo đó, doanh thu của QCG không thay đổi, trong khi đó lợi nhuận sau thuế giảm 27,8%, tương ứng giảm 22,5 tỷ đồng về còn hơn 58,4 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khác và giá vốn gia tăng là nguyên nhân khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp này giảm so với báo cáo tự lập.

Cụ thể, trong báo cáo tự lập, QCG không hạch toán chi phí thuế do quyết toán thuế năm 2016, năm 2018 được kết luận năm 2020. Đơn vị kiểm toán đề nghị hạch toán chi phí thuế này vào năm 2019.

Bên cạnh đó, Công ty trích lập thêm dự phòng công nợ phải thu khó đòi và giá vốn tăng khi hợp nhất BCTC.

Đồng thời, doanh thu tài chính điều chỉnh giảm 21%, về còn hơn 26,6 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty hạch toán thiếu bút toán điều chỉnh khi thoái vốn tại công ty con.

Với kết quả trên, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của QCG tăng 17% do lượng sản phẩm bàn giao nhà trong năm 2019 tăng 17,2%.

Doanh thu tăng nên giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp và các chi phí khác cũng tăng tương ứng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm so với năm 2018 đến 41,4%.

Xin giảm một nữa chi phí lãi vay phải trả cho BIDV
Tại BCTC kiểm toán 2019, đơn vị kiểm toán cho biết, không thể xác định được chi phí lãi vay phải trả cho BIDV - chi nhánh Quang Trung tại ngày 31/12/2019 (QCG phải chịu nghĩa vụ phải trả này khi sáp nhập với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Xanh - SGX).

SGX có món vay tại Ngân hàng BIDV - chi nhánh Quang Trung và đã trả 100% nợ gốc cho ngân hàng từ năm 2013.

Vì lãi vay tại thời điểm SGX vay quá cao, mà kết quả kinh doanh của Công ty SGX đã thua lỗ nhiều năm. SGX đã bán tài sản để trả dứt điểm toàn bộ nợ gốc cho ngân hàng và sáp nhập SGX vào QCG. 

Để giảm thiệt hại cho các cổ đông, Công ty SGX đã có các tờ trình xin BIDV giảm bớt lãi vay từ 18%-20%/năm giảm còn 9%-10%/năm, nhưng đến hiện tại, BIDV vẫn đang xem xét giải quyết.

Sau khi SGX sáp nhập vào QCG, QCG phải chịu nghĩa vụ phải trả này. Để tỏ thiện chí, QCG đã thanh toán một phần lãi vay cho Ngân hàng và tiếp tục có công văn xin giảm lãi với mức lãi hợp lý của thị trường trong bối cảnh hiện nay.

QCG đã cam kết sau khi được xem xét, Công ty sẽ trích trả ngay dứt điểm phần lãi vay với Ngân hàng.
Vì đến thời điểm hiện tại, ngân hàng BIDV vẫn đang xem xét, nên công ty kiểm toán đã không thể xác định được chi phí lãi vay phải trả và đã đưa ra ý kiến ngoại trừ cho phần này.

Nguồn Tin Nhanh Chứng Khoán.

0 comments:

Đăng nhận xét