10 thg 10, 2021

Tập đoàn Tiến Bộ liên tục vi phạm quy định của Nghị định Chính phủ

Tập đoàn Tiến Bộ liên tục vi phạm quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về công bố thông tin.

Dự án khu đô thị TBCO Riverside Thái Nguyên của Tập đoàn Tiến Bộ (Ảnh: Internet).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa có quyết định nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã CK: TTB).

Theo đó, Tập đoàn Tiến Bộ bị nhắc nhở do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP; điểm 1 khoản 1 Điều 9 và điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC, thuộc trường hợp bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường.

Cuối tháng 9/2021, HOSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Tập đoàn Tiến Bộ do chậm công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Trước đó, ngày 21/8/2019, HOSE đã nhận được báo cáo công bố thông tin về báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn Tiến Bộ. Ngày 27/9/2021, HOSE nhận được công văn của công ty giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 (nay là điểm a Khoản 4, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020) của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Khi công bố thông tin các báo cáo tài chính nêu tại khoản 1, 2, 3 Điều này, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi xảy ra một trong các trường hợp sau: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ công bố thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước...”, Tập đoàn Tiến Bộ đã chậm công bố thông tin giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019.

Vì vậy, HOSE nhắc nhở Tập đoàn Tiến Bộ về việc công bố thông tin và đề nghị công ty thực hiện đúng nghĩa vụ về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Tiến Bộ ghi nhận doanh thu thuần gần 397 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao, doanh thu tài chính hao hụt khiến lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 660 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 2,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Kinh doanh sụt giảm, Tập đoàn Tiến Bộ cũng đang gặp áp lực về dòng tiền. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 6 tháng năm nay, dòng tiền kinh doanh của công ty âm 73,5 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm 87,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Tập đoàn Tiến Bộ ghi nhận hơn 1.444 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 492 tỷ đồng, hàng tồn kho xấp xỉ 147 tỷ đồng, tăng 79% so với đầu năm.

Cũng tính đến ngày 30/6/2021, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Tiến Bộ ở mức 897,6 tỷ đồng, tăng so với mức 845,4 tỷ đồng hồi đầu năm, toàn bộ là nợ ngắn hạn.

Đặc biệt, tài sản ngắn hạn của Tập đoàn Tiến Bộ cũng chỉ ở mức 782 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nợ ngắn hạn. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu cũng chỉ 546,8 tỷ đồng nên khả năng thanh toán của doanh nghiệp này bị ảnh hưởng, tình trạng mất cân đối tài chính đã diễn ra nhiều năm nay.

Theo phân tích của các chuyên gia, với một doanh nghiệp, nếu tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn điều này chứng tỏ doanh nghiệp không giữ vững quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn vì xuất hiện dấu hiệu doanh nghiệp đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn.

Mặc dù nợ ngắn hạn có khi do chiếm dụng hợp pháp hoặc có mức lãi thấp hơn lãi nợ dài hạn, tuy nhiên chu kỳ luân chuyển tài sản khác với chu kỳ thanh toán cho nên dễ dẫn đến những vi phạm nguyên tắc tín dụng và có thể đưa đến một hệ quả tài chính xấu hơn.

Trong doanh nghiệp, để đảm bảo an toàn trong thanh toán nợ ngắn hạn thì hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) phải lớn hơn 1 hoặc tối thiểu phải bằng 1.

Nếu hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn nhỏ hơn 1 chứng tỏ doanh nghiệp đang trong tình trạng mạo hiểm về tài chính vì mất cân bằng tài chính, nghĩa là tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp không đủ để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và các khoản nợ đến hạn phải trả.

Trái ngược với tình hình tài chính, cổ phiếu TTB của Tập đoàn Tiến Bộ diễn biến tích cực từ đầu năm đến nay. Chốt phiên 6/10, thị giá TTB ở mức 7.400 đồng/cổ phiếu, tăng 27% so với thời điểm đầu năm.

Nguồn TTTĐ


0 comments:

Đăng nhận xét