15 thg 10, 2021

LHG, AGG, TVB, TCB, DPG, VPH, BII, VIG, HIG, PVR, TKG, MML: Thông tin giao dịch cổ phiếu

Chồng của người được ủy quyền công bố thông tin đã mua 300.000 cổ phiếu TCB, nâng số lượng nắm giữ lên 868.500 đơn vị. Ngày 5/10, CTCP Louis Capital đã trở thành cổ đông lớn của công ty Louis Land sau khi mua vào 1,31 triệu cổ phiếu BII. Bà La Mỹ Phượng đã trở thành cổ đông lớn của công ty Chứng khoán Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam sau khi mua 1 triệu cổ phiếu VIG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,91% vốn.


CTCP Xây dựng 47 (C47): Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Dương Minh Quang đã mua 500.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, nâng số lượng nắm giữ lên 601.362 cổ phiếu tương đương 2,79% vốn.

CTCP Create Capital Việt Nam (CRC): Từ ngày 19/10 đến 25/10, ông Mai Anh Đức, con trai Chủ tịch HĐQT Mai Anh Tám, đăng ký mua 702.240 cổ phiếu CRC, nâng số lượng nắm giữ lên 1,40 triệu đơn vị. Cũng trong khoảng thời gian trên, Chủ tịch HĐQT Mai Anh Tám đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nâng số lượng nắm giữ lên 2 triệu đơn vị.

Công ty Long Hậu (LHG): Thành viên HĐQT Võ Tấn Thịnh đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu LHG, giảm lượng nắm giữ xuống 7,51 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 20/10 đến 18/11.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG): CTCP Quản lý và Đầu tư Trường Giang, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Sáng, đăng ký mua 3,5 triệu cổ phiếu AGG theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 19/10 đến 17/11. Nếu giao dịch hoàn tất, công ty sẽ nắm giữ 34,58 triệu cổ phiếu AGG, chiếm 41,79% vốn.

CTCP An Tiến Industries (HII): Từ ngày 19/10 đến 17/11, Chủ tịch HĐQT Đinh Xuân Cường đăng ký bán toàn bộ 104.583 cổ phiếu HII theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Tùng, đã mua 500.000 cổ phiếu TVB, nâng số lượng nắm giữ lên 61,67 triệu đơn vị (tỷ lệ 57,8%). Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 7/10 đến 14/10. 

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Diên đã bán 412.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 4/10 đến 14/10, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 1,04% tương đương 1,04 triệu đơn vị.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB): Từ ngày 27/9 đến 13/10, ông Nguyễn Văn Trung, chồng của người được ủy quyền công bố thông tin Thái Hà Linh, đã mua 300.000 cổ phiếu TCB, nâng số lượng nắm giữ lên 868.500 đơn vị tương đương 0,02% vốn.

CTCP Đạt Phương (DPG): Bà Huỳnh Thị Phương Dung, chị dâu Chủ tịch HĐQT Lương Minh Tuấn, đăng ký bán 150.000 cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ ngày 20/10 đến 18/11, giảm lượng nắm giữ xuống 41.268 đơn vị tương đương 0,06% vốn.

CTCP Vạn Phát Hưng (VPH): Cá nhân Võ Gwenyth Ngọc và Võ Phan Khôi Nguyên, con của Chủ tịch HĐQT Võ Anh Tuấn, em của Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Võ Nguyễn Như Nguyện, cùng đăng ký mua vào 2,92 triệu cổ phiếu VPH theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 19/10 đến 11/11. Nếu giao dịch hoàn tất, cá nhân Ngọc và Nguyên, mỗi người sẽ nắm giữ 7,78 triệu cổ phiếu VPH tương đương 8,16% vốn.

CTCP Nhựa Bao bì Vinh (VBC): Ngày 11/10, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, đơn vị có liên quan đến Thành viên Ban kiểm soát Phạm Đỗ Huy Cường, đã bán toàn bộ 1,84 triệu cổ phiếu VBC.

CTCP Cảng Rau Qủa (VGP): Ủy viên HĐQT Trần Thị Anh Thơ đăng ký mua 1,2 triệu cổ phiếu theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 18/10 đến 15/11. Nếu giao dịch hoàn tất, bà Thơ sẽ nắm giữ 1,2 triệu cổ phiếu VGP.

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA): Từ ngày 15/10 đến 12/11, Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Bích Ngọc, đăng ký bán 145.200 cổ phiếu CIA theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, giảm lượng nắm giữ xuống 43.312 đơn vị. 

CTCP Louis Land (BII): Ngày 5/10, CTCP Louis Capital đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1,31 triệu cổ phiếu BII, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,9% tương đương 3,4 triệu đơn vị. 

CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIG): Ngày 15/9, bà La Mỹ Phượng đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 1 triệu cổ phiếu VIG, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 6,91% tương đương 2,36 triệu đơn vị.

CTCP Tập Đoàn HIPT (HIG): Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Hải Đoàn đăng ký mua 1,09 triệu cổ phiếu HIG, nâng số lượng nắm giữ lên 6,2 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 18/10 đến 16/11. 

CTCP Dược phẩm Hà Nội (DHN): Ngày 8/10, Ủy viên HĐQT Nguyễn Phương Thảo đã bán toàn bộ 320.000 cổ phiếu DHN. Cũng trong ngày 8/10, bà Nguyễn Diệu Trinh đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 978.824 cổ phiếu DHN, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 15,56% vốn tương đương 978.824 đơn vị.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Từ ngày 15/10 đến 12/11, Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Trần Đăng Quân đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu DTI theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Quân sẽ nắm giữ 1 triệu cổ phiếu DTI.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): Ngày 1/10, Công ty TNHH VNT không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi đã bán 6 triệu cổ phiếu PVR, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,15% tương đương 2,15 triệu đơn vị.

CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (TKG): Ngày 11/10, Ủy viên HĐQT Phạm Thị Khánh Ly đã bán toàn bộ 200.000 cổ phiếu TKG.

CTCP Masan MeatLife (MML): Ngày 11/10, VN Consumer Meat II PTE.LTD, đơn vị có liên quan đến Ủy viên HĐQT Kok Neal Leroux, đã bán toàn bộ 23,16 triệu cổ phiếu MML

CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM): Ngày 6/10, cổ đông lớn Đỗ Vân Anh đã mua 364.120 cổ phiếu KLM, nâng số lượng nắm giữ lên 821.710 đơn vị tương đương 21,15% vốn.

CTCP Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI): Ngày 1/10, Aizawa Securities Division Preparation CO., LTD đã trở thành cổ đông lớn của công ty sau khi mua 616.000 cổ phiếu VMI, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,63% tương đương 616.000 đơn vị. Cũng trong ngày 1/10, , Aizawa Securities CO., LTD không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán toàn bộ 616.000 cổ phiếu VMI.

Nguồn NDH

0 comments:

Đăng nhận xét