29 thg 10, 2020

Nhiều yếu tố thuận lợi từ số lượng đến giá cả cho thuê, PV Drilling (PVD) báo lãi ròng 9 tháng tăng mạnh lên 125 tỷ đồng, vượt xa chỉ tiêu cả năm 2020

Mới đây, PV Drilling cho biết đã đàm phán thành công các hợp đồng để Giàn khoan PV Drilling II bắt đầu chiến dịch khoan mới tại Việt Nam kể từ tháng 9/2020 với thời gian khoảng 100 ngày...


PV Drilling (PVD) khép lại quý 3/2020 với doanh thu đạt 1.271 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, PV Drilling thu về 39 tỷ lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh 43% so với vùng kỳ. 

Theo giải trình, lợi nhuận hợp nhất tăng mạnh do:

(i) số lượng giàn khoan thuê tăng (1,7 giàn trong quý 3/2020, trong khi cùng kỳ năm 2019 không có giàn khoan thuê);

(ii) đơn giá cho thuê giàn khoan tự nâng tăng 4,2%;

(iii) tăng lợi nhuận từ các công ty liên doanh;

(iv) giảm trích lập dự phòng phải thu khó đòi so với cùng kỳ;

(v) giảm hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng sở hữu (quý 3/2020 tỷ lệ 55%, giảm so với con số 91% hồi quý 3/2019); 

(vi) giảm doanh thu lợi nhuận các dịch vụ liên quan đến khoan như dịch vụ chế tạo, cung ứng vật tư.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty đạt 4.370 tỷ doanh thu và 125 tỷ LNST cổ đông công ty mẹ, tăng 156% và thực hiện được 184% chỉ tiêu năm 2020 (84 tỷ). Mới đây, PV Drilling cho biết đã đàm phán thành công các hợp đồng để Giàn khoan PV Drilling II bắt đầu chiến dịch khoan mới tại Việt Nam kể từ tháng 9/2020 với thời gian khoảng 100 ngày, Giàn khoan PV Drilling III thực hiện hợp đồng khoan mới cho khách hàng Kris Energy tại Campuchia với chương trình khoan 5 giếng khoan trong 3 tháng, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2020.


PV Drilling tin rằng trong năm 2021, tất cả các giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều có việc làm, đặc biệt là từ Quý 2/2021 khi có thêm Giàn khoan tiếp trợ "PV Drilling V" sẽ thực hiện hợp đồng dài hạn đã ký cho Brunei Shell Petroleum (BSP).

Nguồn Tri Thức Trẻ

0 comments:

Đăng nhận xét