19 thg 10, 2020

Hóa chất Đức Giang (DGC) lãi 235 tỷ đồng trong quý 3, gấp đôi cùng kỳ

Hóa chất Đức Giang ghi nhận lãi sau thuế 705 tỷ đồng trong9 tháng đầu năm, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.


CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3, doanh thu thuần đạt 1.556 tỷ đồng, tăng 34,8% so với quý 3 năm ngoái, trong khi đó chi phí giá vốn chỉ tăng 24,3% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 357 tỷ đồng, tăng 88,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 22,9%.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 14,5 tỷ đồng so với quý 3/2019 chủ yếu nhờ khoản tăng lãi tiền gửi. Chi phí tài chính trong quý hơn 19 tỷ đồng, tăng 10,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Báo cáo tài chính công ty ghi nhận, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đến cuối quý 3 đạt 1.613 tỷ đồng, tăng 970 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2020. Tổng nợ phải trả đến cuối quý tăng 434 tỷ đồng so với đầu năm, lên 1.704 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 515 tỷ đồng, lên mức 1.250 tỷ đồng.

Doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng mạnh từ 54 tỷ đồng lên 92 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 38 tỷ đồng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 4,4 tỷ đồng, lên mức 27,4 tỷ đồng.

Những yếu tố này giúp cho Hóa chất Đức Giang ghi nhận lãi trước thuế 248 tỷ đồng trong quý 3. Lợi nhuận sau thuế đạt 235,5 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với số lãi 116,5 tỷ đồng đạt được quý 3/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 225 tỷ đồng.

Hóa chất Đức Giang cho biết, quý 3 năm nay sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón của Tập đoàn tăng mạnh khiến doanh thu tăng. Bên cạnh đó, các đổi mới về công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón đã giúp công ty tiết giảm được chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào (như quặng apatit, than) dẫn đến giảm giá thành sản phẩm, gia tăng lợi nhuận gộp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 Hóa chất Đức Giang đạt 4.652 tỷ đồng doanh thu, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành trên 76% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 705 tỷ đồng, tăng 77,5% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 670 tỷ đồng. Kết quả này cũng giúp Hóa chất Đức Giang hoàn thành chỉ tiêu lãi 700 tỷ đồng đặt ra cho cả năm. EPS đạt 4.236 đồng.

Lượng hàng tồn khi đến 30/9/2020 còn 638 tỷ đồng, giảm 170 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2020. Tổng tài sản tăng hơn nghìn tỷ đồng, lên 5.763 tỷ đồng.


Theo Nhịp sống kinh tế

Tin liên quan:
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét