26 thg 10, 2020

Giá vốn và chi phí tăng cao, LDG lãi quý III giảm 93% còn 10 tỷ đồng

Giá vốn và chi phí tăng cao, LDG lãi quý III giảm 93% còn 10 tỷ đồng.


CTCP Đầu tư LDG ( HoSE: LDG ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần gấp hơn 2 lần, đạt 732 tỷ đồng. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao hơn, gấp 5,5 lần khiến lợi nhuận gộp giảm 22%, còn 173 tỷ đồng. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần còn 24%, giảm mạnh so với tỷ lệ 68% cùng kỳ năm trước.

Giá vốn tăng cao cộng với chi phí bán hàng gia tăng đột biến, gấp 17,5 lần cùng kỳ (chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài) khiến lợi nhuận sau thuế giảm 93%, còn 10,2 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, LDG đạt doanh thu thuần 1.191 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế đạt 12,6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 75% thì lợi nhuận giảm 96% cùng kỳ.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 2.133 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 601 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, LDG hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến cuối kỳ, dòng tiền kinh doanh của LDG dương 89,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 632 tỷ đồng. Các khoản phải thu (nguyên nhân khiến dòng tiền âm kỳ trước) đã được cải thiện rõ rệt, giảm từ 966 tỷ đồng cùng kỳ còn 45 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 541 tỷ đồng còn 1.194 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản dở dang ở nhiều dự án khác nhau.LDG có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt, giảm 38 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 794 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 1.913 tỷ đồng, chiếm 51% tài sản ngắn hạn. Yếu tố phát sinh chủ yếu là khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, đạt 1.084 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu kỳ.

Người mua trả tiền trước ngắn hạn (đặt cọc mua sản phẩm dự án bất động sản) đạt 555 tỷ đồng, giảm 49% so với đầu năm. LNST chưa phân phối cuối kỳ đạt 672 tỷ đồng trên vốn chủ sở hữu 2.402 tỷ đồng.

Giữa tháng 9, LDG có công bố 5 dự án chiến lược tại các tỉnh Bình Dương, TP HCM, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư khoảng 61.000 tỷ đồng, thực hiện từ năm nay tới 2028.

Theo NDH


0 comments:

Đăng nhận xét