25 thg 8, 2020

Tìm cổ phiếu lướt sóng

Một số nhà đầu tư thích tìm kiếm lợi nhuận bằng cách lướt sóng cổ phiếu giá thấp. 'Cổ phiếu dưới mệnh giá của doanh nghiệp kinh doanh có lãi' sẽ giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư so với các cổ phiếu penny thông thường khác, do được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản khá tốt từ doanh nghiệp.


Nhà đầu tư có thể kỳ vọng cổ phiếu sẽ về mệnh khi tìm đến những cổ phiếu giảm dưới mệnh giá do thị trường sụt giảm, trong khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn có lãi.

Để an toàn hơn, Vietstock giúp nhà đầu tư lọc cổ phiếu theo các tiêu chí sau:

Giá cổ phiếu < 10,000 đồng. Nhà đầu tư có thể ưu tiên chọn nhóm có thị giá từ 5,000-8,000 đồng/cp nhằm đảm bảo khả năng chênh lệch với mệnh giá tối thiểu đạt 20%.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) 3 năm liên tục gần nhất và 6 tháng đầu năm 2020 > 0, cho thấy doanh nghiệp kinh doanh có lãi.

Tỷ lệ tăng trưởng kép (CAGR) LNST 2017-2019 > 0

ROE 4 quý gần nhất > 0

0 < P/E < 20

Khối lượng giao dịch trung bình (KLGDTB) khớp lệnh 30 phiên gần nhất > 20,000 cp/phiên. Thanh khoản cao đảm bảo cho nhà đầu tư mua/bán thuận lợi.  

Danh mục cổ phiếu

Nhà đầu tư nên lọc lại danh mục cổ phiếu sau 3 tháng, khi có báo chính tài chính của quý mới. Cổ phiếu sẽ bị loại khỏi danh mục nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

KLGDTB 30 phiên < 10,000 cp/phiên.

Giá cổ phiếu tăng cao hơn mệnh giá (> 10,000 đồng/cp), trong khi kết quả kinh doanh không có yếu tố đột biến.

Còn lỗ lũy kế, tính đến kỳ kế toán gần thời điểm chọn danh mục nhất.

Doanh nghiệp có thông tin xấu đột biến có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chú ý là, khi đầu tư lướt sóng, nhà đầu tư cần tuân thủ nguyên tắc cắt lỗ, chốt lời.

Nguồn Vietstock 

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét