20 thg 8, 2020

Cổ phiếu May Sông Hồng (MSH) bị cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) công bố Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.


Cụ thể, theo HOSE báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét của MSH có ý kiếm không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Như vậy với việc nằm trong danh sách không được giao dịch ký quỹ, các công ty chứng khoán sẽ không được phép cấp margin cho mã cổ phiếu MSH, nhà đầu tư muốn giao dịch chỉ có thể thực hiện bằng tiền mặt.

Theo tìm hiểu, hiện tại cổ phiếu MSH đang được cấp margin tỷ lệ 30% tại Công ty cổ phần Chứng khoán SSI. Trong khi đó, theo danh sách cổ phiếu ký quỹ từ ngày 12/6/2020 của Chứng khoán TP.HCM (HSC), tỷ lệ margin ban đầu là 50% đối với mã chứng khoán MSH. Như vậy, việc cắt margin sắp tới sẽ làm một lượng lớn nhà đầu tư không thể sử dụng đoàn bẩy với cổ phiếu MSH.

Được biết, trong báo cáo bán niên, kiểm toán lưu ý đến Thuyết minh số 39 - Sự kiện phát sinh sàu ngày kết thúc niên độ kế toán.

Được biết, Công ty có thực hiện bán hàng theo các đơn đặt hàng từ New York & Company (bên mua) thông qua một đối tác của bên mua là Easy Fashion Macao Offshore Limittes (Easy Fashion). Theo thoả thuận giữa MSH và bên mua, việc thanh toán các khoản công nợ liên quan đến các giao dịch bán hàng cho bên mua sẽ thực hiện thông qua Easy Fashion. Thời hạn thanh toán đối với các khoản công nợ này là 90 ngày.

Tại ngày 30/6/2020, số dư phải thu của Công ty từ các giao dịch bán hàng cho New York & Company là khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,4 triệu USD. Trong đó, số phải thu trong hạn là khoảng 55,2 tỷ và số phải thu quá hạn dưới 3 tháng là khoảng 163,8 tỷ đồng.

Vào ngày 13/7/2020, RTW Retailwinds Inc. Công ty mẹ của New York & Company đã nộp hồ sơ bảo hộ phá sản lên cơ quan chức năng của Hoa Kỳ do mất khả nănh thanh toán.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, RTW Retailwinds Inc. sẽ có 180 ngày để tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của các Cơ quan chức năng để có thể khôi phục và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Theo đánh giá của Ban Tổng giám đốc MSH, sự kiện sẽ ảnh hưởng đến giá trị và khả năng thu hồi của các khoản phải thu trên. Tại ngày lập báo cáo này, Công ty đang trong quá trình thảo luận và làm việc với Easy Fashion và các luật sư để thực hiện thu hồi các khoản công nợ này.

Tuy nhiên với các thông tin hiện tại, ban Tổng giám đốc chưa thể ước tính một cách đáng tin cậy về giá trị và khả năng thu hồi các khoản công nợ này, do còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cơ cấu và hoạt động kinh doanh của RTW Retailwinds Inc cũng như sự thành công của quá trình thu hồi công nợ trong thời gian tới.

Theo đó, Công ty chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản phải thu nêu trên tại ngày 30/6/2020.

Do tính chất không chắc chắn của các sự kiện nói trên, cùng với thông tin hiện hữu tại thời điểm báo cáo, kiểm toán nếu ý kiến ngoại trừ về khả năng và giá trị có thể thu hồi của khoản phải thu nói trên, cũng như ảnh hưởng đến báo cáo tài chính MSH.

Bảng khoản phải thu đến ngày 30/06/2020

Nguồn Tin Nhanh Chứng Khoán

Tin liên quan: 

May Sông Hồng (MSH) chưa trích lập dự phòng hàng trăm tỷ công nợ khi khách hàng lớn nhất tại Mỹ phá sản, kiểm toán nói gì?

May Sông Hồng có nguy cơ mất 166 tỷ khi khách hàng lớn nhất tại Mỹ nộp đơn phá sản?

May Sông Hồng: Công nợ phải thu với RTW Retailwinds là 220 tỷ đồngPhản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét