8 thg 7, 2020

BIDV - Trách nhiệm với cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) đã nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng hoạt động quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations – IR) với gần 25,500 cổ đông lớn (tính đến 31/12/2019) theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Trong năm 2019, bên cạnh việc tuân thủ các quy định để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, BIDV đã tiếp tục đẩy mạnh thực thi các khuyến nghị của tư vấn PwC (Vietnam) Ltd. về quản trị công ty nhằm áp dụng các thông lệ về công bố thông tin và minh bạch, đối xử bình đẳng giữa các cổ đông, đảm bảo quyền cổ đông… theo các chuẩn mực quốc tế. 

Duy trì tương tác đa kênh, đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư
ĐHĐCĐ được tổ chức hàng năm là một trong các kênh duy trì tương tác đa kênh giữa BIDV và cộng đồng các nhà đầu tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư. Công tác chuẩn bị về thời gian địa điểm, thủ tục chốt danh sách cổ đông, thông báo mời họp và công bố tài liệu đã được triển khai tuân thủ các quy định hiện hành và theo các thông lệ tốt về quản trị công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông có quyền được có ý kiến, biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của BIDV, đồng thời được trực tiếp chất vấn và đề xuất kiến nghị đối với Ban lãnh đạo BIDV. Sau Đại hội, BIDV luôn hoàn thiện các văn bản được nhất trí thông qua tại Đại hội và đăng tải lên chuyên trang Nhà đầu tư đảm bảo cho cổ đông, đặc biệt các cổ đông không tham dự Đại hội nắm được các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Trong năm 2019, bên cạnh kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức vào tháng 4/2019, BIDV còn tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 27/12/2019 để bầu bổ sung thành viên HĐQT đến từ đối tác chiến lược KEB Hana Bank và các nội dung sửa đổi Điều lệ, quy chế liên quan.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, trao đổi thường xuyên, BIDV đã gây dựng và duy trì mối quan hệ hiệu quả với số lượng lớn các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Với quy mô hoạt động và kinh nghiệm sâu rộng của mình, các nhà đầu tư đã có những phản hồi, khuyến nghị và cả đề xuất hữu ích, có giá trị thực tiễn đối với hoạt động của BIDV.

Trong năm 2019, BIDV đã có hơn 40 buổi tiếp xúc, làm việc với cộng đồng các quỹ đầu tư, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán đến từ nhiều quốc gia tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của BIDV cũng như khả năng đầu tư trong tương lai. Đồng thời, tham dự sự kiện tiếp xúc các nhà đầu tư tại thị trường Singapore và Nhật Bản (tháng 8/2019) do Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh và Daiwa tổ chức để chủ động giới thiệu BIDV tới các nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, để đảm bảo được quyền lợi của các nhà đầu tư, đặc biệt với đặc thù số lượng cổ đông lớn, đa dạng, BIDV chú trọng đến công tác quản lý cổ đông. Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư đã tích cực hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân thông qua các kênh tương tác như điện thoại, email, chatbot trên website mới.

Tăng cường minh bạch thông tin, tạo niềm tin với nhà đầu tư
BIDV luôn coi trọng tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong hoạt động công bố thông tin. Điều này thể hiện ở việc BIDV đã xây dựng một Quy chế công bố thông tin đầy đủ chặt chẽ không chỉ đáp ứng theo yêu cầu của pháp luật (tuân thủ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính) mà còn đáp ứng được nhu cầu đa dạng về thông tin của nhà đầu tư, từ đó tạo dựng và duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Trong năm 2019, BIDV đã thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường, thông tin theo yêu cầu với gần 60 nội dung một cách kịp thời, đầy đủ, bao gồm các thông tin về các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững, báo cáo quản trị công ty, thông tin mời họp ĐHĐCĐ, thông tin xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, các quyết định về thay đổi nhân sự cấp cao…Các thông tin cũng đã được công bố bằng tiếng Anh trên website BIDV.

Ngoài ra, BIDV luôn nỗ lực đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các kênh cung cấp thông tin. Đến nay các kênh cung cấp thông tin tới cổ đông và cộng đồng các nhà đầu tư bao gồm: Thông tin cung cấp trực tiếp cho cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ; thông tin trao đổi tại các cuộc tiếp xúc nhà đầu tư, chuyên gia phân tích; kênh công bố thông tin trên website BIDV mới (thao tác thuận lợi trên các thiết bị cầm tay cùng nhiều tính năng mới bổ sung), cổng thông tin của Sở GDCK và UBCK Nhà nước; các ấn phẩm Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững, bản tin định kỳ giành cho nhà đầu tư và các phương tin thông tin đại chúng khác.

Đặc biệt, trên cơ sở phê duyệt của các cơ quan quản lý, trong năm 2019, BIDV cũng đã hoàn thành việc công bố thông tin và thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức của năm 2017, 2018 tới tất cả các cổ đông với tỷ lệ 7%/năm bằng tiền mặt.

Định hướng hoạt động quan hệ nhà đầu tư 2020
Với việc tham gia chính thức của cổ đông chiến lược nước ngoài, sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng các nhà đầu tư và quá trình chuẩn bị áp dụng các quy định mới theo Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2019, BIDV định hướng hoạt động quan hệ nhà đầu tư trong năm 2020 sẽ tập trung vào nội dung chính bao gồm:

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cập nhật thông tin với cộng đồng các nhà đầu tư nói chung và các nhà đầu tư quan tâm cơ hội trở thành nhà đầu tư tài chính của BIDV nói riêng, để gia tăng tiềm lực tài chính và hỗ trợ phát triển hoạt động toàn diện của BIDV.
Trên cơ sở phê duyệt của ĐHĐCĐ, triển khai các nội dung chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và lợi ích của các cổ đông.
Tiếp tục thực thi các khuyến nghị của bên tư vấn về các hoạt động liên quan đến công tác quan hệ nhà đầu tư; tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức các ấn phẩm truyền thông, xem xét bổ sung kênh chuyển tải thông tin qua webcast; đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin cung cấp trên website mới của BIDV.
Mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia phân tích tham gia các sự kiện thông qua kênh cầu truyền hình (video-conference), điện thoại hội nghị (conference call).
Tiếp tục duy trì hiệu quả công bố thông tin thông qua việc cung cấp kịp thời, chủ động và song song thông tin tiếng Việt và tiếng Anh, chủ động tuân thủ các quy định mới của Luật Chứng khoán 2019 và hướng tới thông lệ, chuẩn mực quốc tế.

45 doanh nghiệp niêm yết tham gia Bình chọn IR
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) là một trong 45 doanh nghiệp xuất sắc vượt qua 729 doanh nghiệp niêm yết để lọt vào Vòng 2 - Bình chọn IR của Chương trình IR Awards 2020.

Để lọt vào vòng Bình chọn IR, doanh nghiệp niêm yết phải chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và thỏa mãn bộ tiêu chí xét chọn vào vòng Bình chọn IR.

IR AWARDS 2020

Tiêu chí chọn 45 doanh nghiệp niêm yết tham gia bình chọn IR


BÌNH CHỌN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT

Nhà đầu tư bình chọn | Định chế tài chính đánh giá
IR Awards là Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất được tổ chức thường niên. Chương trình thực hiện đánh giá toàn diện về hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) của các doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm thống kê khảo sát thực tế, mở bình chọn công khai cho cộng đồng nhà đầu tư và đánh giá chuyên môn từ các định chế tài chính chuyên nghiệp. Năm 2020 là năm thứ 10 Chương trình IR Awards được diễn ra.

Nguồn Vietstock
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét