22 thg 6, 2020

Coteccons: Tổng Giám đốc Nguyễn Sỹ Công rút khỏi HĐQT, nhường chỗ cho đại diện The8th và Kusto

HĐQT Coteccons (CTD) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ chức Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của ông Nguyễn Sỹ Công (kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc CTD) và ông Trần Quyết Thắng.

Theo đó, hai cá nhân được bổ nhiệm thay thế sẽ là các ông Bolat Duisenov – Tổng Giám đốc Kusto Việt Nam và ông Herwig Guido H. Van Hove – Giám đốc điều hành The8th Pte Ltd ("The8th").

Những nội dung liên quan đến việc thay đổi các thành viên HĐQT kể trên sẽ được bổ sung vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Coteccons dự kiến diễn ra ngày 30/6 sắp tới.

CTD cũng vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với doanh thu kế hoạch 16.000 tỷ, LNST cổ đông công ty mẹ 600 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 16% so với thực hiện năm trước. Với chỉ tiêu trên, HĐQT trình tỷ lệ cổ tức ở mức 30% bằng tiền.

Liên quan đến xung đột lợi ích, Kusto cùng những bên "cùng quan điểm" hiện đã nắm giữ 49% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Coteccons. Được biết, ngày 1 tháng 6 năm 2020, Kusto đã gửi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam yêu cầu cung cấp danh sách cổ đông của Coteccons tại ngày 22 tháng 6 năm 2020 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Kusto cũng công bố các thông tin liên quan tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện "bên đối lập" này cũng cho biết khả năng sẽ chiếm được hơn 50% cán cân biểu quyết, theo đó nếu không tổ chức được ĐHĐCĐ bất thường, các cổ đông này có thể bỏ luôn ĐHĐCĐ thường niên, và khi đó Coteccons sẽ không đạt được số cổ đông cần thiết theo luật định để tổ chức.

Nguồn Nhịp Sống Kinh Tế

Tin liên quan:

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét