10 thg 5, 2020

Cổ đông VPBank thông qua phương án mua gần 122 triệu cổ phiếu quỹ

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong năm 2020. Cổ đông cũng thông qua việc mua lại tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế và giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài xuống còn 15%.
Cổ đông VPBank thông qua phương án mua gần 122 triệu cổ phiếu quỹ.

VPBank (HoSE: VPB) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ. Theo đó, ngân hàng này dự kiến mua tối đa 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ (gần 122 triệu cổ phiếu). Mục đích giao dịch nhằm giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông...

Ngân hàng dự kiến sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, khoảng 14.110 tỷ đồng (tính theo BCTC quý I). Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 8/5 là 22.800 đồng/cp, VPBank cần chi ra khoảng 2.780 tỷ đồng để mua hết lượng cổ phiếu trên. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong năm 2020.

Lần gần đây nhất VPBank mua cổ phiếu quỹ vào tháng 10/2019 với khối lượng 50 triệu cổ phiếu, tương đương 2% vốn. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, với giá từ 20.000 đến 24.000 đồng/cp. Ngân hàng hiện có 123,2 triệu cổ phiếu quỹ.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua kế hoạch mua lại trái phiếu quốc tế đã phát hành với phương thức phù hợp với quy định của Sàn giao dịch và thị trường liên quan. Khối lượng mua lại tối đa 300 triệu USD khối lượng trái phiếu đã phát hành và trong phạm vi pháp luật cho phép, dự kiến thực hiện trong năm 2020 và 2021.

Trước đó, trong văn bản xin ý kiến đại hội đồng cổ đông, VPBank giải trình, từ tháng 6/2019, ĐHĐCĐ VPBank đã thông qua phương án chào bán trái phiếu quốc tế phát hành theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN). Theo đó, ngân hàng đã thực hiện phát hành thành công đợt 1 với tổng mệnh giá trái phiếu 300 triệu USD.

Tuy nhiên, do khủng hoảng toàn cầu liên quan tới dịch Covid-19, thị trường trái phiếu doanh nghiệp quốc tế (Eurobond) bị bán tháo mạnh nên trái phiếu quốc tế của VPBank phát hành theo chương trình EMTN đăng ký tại Sở giao dịch Chứng khoán Singapore đang ở mức giá (và mức lợi suất tương đương) cao hơn nhiều thời điểm phát hành. Việc này có thể là điểm bất lợi cho VPBank trong việc huy động các nguồn vốn khác trong và ngoài nước, đặc biệt là các khoản vay tài trợ từ các quốc tế với mức lãi suất thấp hơn nhiều.

Việc mua lại trái phiếu đã phát hành tạo điều kiện cho VPBank có thể phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế sau này khi cần thiết và khi thị trường quốc tế ổn định trở lại.

Ngân hàng thống nhất điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 15% vốn điều lệ VPBank. Trước đó, theo số liệu đăng ký với Ủy ban Chứng khoán, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại VPBank là 22,77%. HĐQT VPBank từng cho biết, cuộc khủng hoảng tài chính từ ảnh hưởng của dịch bệnh khiến các quỹ đầu tư nước ngoài (đặc biệt là Mỹ và châu Âu) có xu hướng rút khỏi thị trường chứng khoán châu Á. Một số cổ đông nước ngoài của VPBank không nằm ngoài xu hướng này, dẫn đến một lượng cổ phiếu bị bán ra. Tình hình dịch bệnh toàn cầu chưa được cải thiện thì xu hướng này chưa dừng lại.

HĐQT cho rằng đây cũng là cơ hội để VPBank xin giữ lại tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhằm mục đích chào bán cho các cổ đông nước ngoài khác muốn đầu tư vào Ngân hàng khi thị trường tài chính thực sự quay lại ổn định, từ đó, có cơ hội tạo ra thặng dư vốn trực tiếp.

Nội dung cuối cùng được thông qua là bổ sung thêm hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết/bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác cũng như hình thức gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ, gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng thư điện tử. 

Nguồn NDH

0 comments:

Đăng nhận xét