20 thg 4, 2020

Tập đoàn Đại Dương (OGC) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận 2020 tăng hơn 45%, lên hơn 200 tỷ đồng

Sau khi gây bất ngờ khi dự kiến kế hoạch năm 2020 với lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 75% so với kết quả đạt được năm 2019, mới đây, HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC – sàn HOSE) đã thông qua việc điều chỉnh lợi nhuận tăng 45,51%.

Cụ thể, Tập đoàn Đại Dương sẽ điều chỉnh các chỉ tiêu hợp nhất với tổng doanh thu dự kiến 1.008,56 tỷ đồng, giảm 21,81% so với kế hoạch chưa điều chỉnh (1.289,85 tỷ đồng), nhưng tăng 45,51% so với mục tiêu trước điều chỉnh, lên 207,55 tỷ đồng.


Trước đó, OGC đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019 với kết quả kinh doanh cả năm 2019 đạt 1.212 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước và vượt 9% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 81 tỷ đồng, tăng trưởng 84% và gấp tới 5 lần kế hoạch đã đề ra (16 tỷ đồng), ghi nhận cao nhất trong vòng 4 năm gần đây.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận tăng vọt, OGC cho biết là do Công ty đã giảm mạnh các chi phí. Cụ thể, chi phí tài chính giảm 15 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay giảm so với năm trước; chi phí quản lý giảm 98 tỷ đồng do Công ty mẹ thu hồi công nợ, hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi; các khoản dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với năm trước. 

Tại đến 31/12/2019, tổng tài sản OGC đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 10% so với cuối năm 2018, trong đó tài sản ngắn hạn giảm 14% xuống còn 1.757 tỷ đồng, với khoản tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 100 tỷ đồng, xuống 266 tỷ đồng vào cuối kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 955,6 tỷ đồng, giảm 20%. Ngược lại, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 21%, đạt 207 tỷ đồng và hàng tồn kho tăng nhẹ khoảng 4%, đạt gần 300 tỷ đồng. 

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu tính đến cuối kỳ đều giảm nhưng tỷ lệ nợ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn với hơn 82%.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2019 tăng trưởng mạnh nhưng lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm của OGC vẫn âm hơn 2.843 tỷ đồng, đồng thời những vấn đề ngoại trừ trên báo cáo tài chính kiểm toán tồn tại đã lâu và Công ty vẫn chưa khắc phục được, nên mới đây, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với OGC. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2020 của Công ty.

Trên thị trường, trong những phiên gần đây, OGC giao dịch khá khởi sắc. Kết phiên 20/4, OGC tăng 6% lên mức giá 2.990 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh hơn 1,4 triệu đơn vị.

Nguồn TNCK
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét