17 thg 4, 2020

PV Coating (PVB): Doanh thu tăng cao gấp 60 lần, lãi ròng đạt gần 49 tỷ đồng ngay quý 1/2020

Nếu các chỉ tiêu kinh doanh trong báo cáo thường niên được thông qua thì ngay quý 1/2020 PV Coating (PVB) đã vượt kế hoạch lãi cả năm 2020.
Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (mã CK: PVB) đã công bố BCTC quý 1/2020.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 383,4 tỷ đồng (trong đó có 379 tỷ đồng là doanh thu hoạt động bọc ống) tăng mạnh so với con số 6,4 tỷ đồng trong quý 1/2019, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nhưng lãi gộp vẫn đạt hơn 73 tỷ đồng trong khi cùng kỳ kinh doanh dưới giá vốn khiến PVB lỗ gộp gần 8 tỷ đồng.

Trong kỳ mặc dù doanh thu tài chính giảm mạnh từ 3 tỷ đồng xuống còn 752 triệu đồng do giảm lãi tiền gửi tiền cho vay, công ty phát sinh 2 tỷ chi phí tài chính trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay, chi phí QLDN cũng tăng thêm 54% nhưng nhờ lãi gộp cao nên PVB vẫn lãi ròng lên tới 48,7 tỷ đồng trong khi quý 1/2019 lỗ ròng 12 tỷ đồng.

Được biết doanh thu của PV Coating chủ yếu đến từ hợp đồng bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt và một số khách hàng ngoài ngành khác như Nippon Steel, CSWind, Lilama...

Hợp đồng bọc ống cho dự án Nam Côn Sơn 2 trị giá 980 tỷ đồng đã giúp cải thiện kết quả kinh doanh của PV Coating trong quý cuối năm 2019. Theo kế hoạch, trong tháng 1/2020, PV Coating sẽ bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống bờ và tháng 4/2020 sẽ bàn giao lô ống thành phẩm tuyến ống biển đầu tiên. Dự kiến đến tháng 8/2020, PV Coating sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục của gói thầu.

Năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV Coating được xây dựng trên cơ sở hợp đồng bọc ống dự án Nam Côn Sơn điều chỉnh, dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt và một số dự án sơn chống ăn mòn cho khách hàng ngoài ngành như Nippon Steel, CSWind, Vietnam Engnery... 

Bên cạnh đó, PV Coating cũng tập trung phát triển dịch vụ thi công ngoài ngành như bọc bảo ôn đường ống công nghệ và bồn bể; Rubber Lining chống ăn mòn cho đường ống hóa chất, gia công bồn bể/kết cấu thép… để duy trì việc làm trong các tháng cuối năm 2020.

Theo đó các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 được PVB công bố bao gồm 608,6 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 48,6 tỷ đồng lần lượt tăng 55% và 30% so với thực hiện của năm 2019. Tuy nhiên nếu kế hoạch này được ĐHĐCĐ 2020 thông qua thì kết thúc quý 1/2020 PVB đã hoàn thành được 63% mục tiêu về doanh thu và đã vượt mục tiêu lợi nhuận.


Giá chứng khoán mã PVB ngày 17/04/2020.


Theo ICTVietNam

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét