19 thg 4, 2020

FPTS báo lỗ hơn 97 tỷ đồng trong quý I do đánh giá lại MSH

FPTS có quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ. FPTS đang nắm số cổ phiếu MSH trị giá 151 tỷ đồng và giá cổ phiếu này trong quý I giảm 47% từ 44.300 đồng/cp xuống chỉ còn 22.300 đồng/cp.

Theo BCTC quý I, doanh thu hoạt động của Chứng khoán FPT (FPTS, HoSE: FTS) là âm 56,5 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ 2019, công ty lãi đến 142 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động âm chủ yếu do công ty thực hiện đánh giá lại cổ phiếu MSH của May Sông Hồng (MSH), dẫn đến lãi tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) âm 144,6 tỷ đồng. Các khoản cho vay kỳ này giảm 4% so với cùng kỳ và đạt 47 tỷ đồng. Riêng doanh thu môi giới tăng 10,6% lên gần 27 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động kỳ này chỉ tăng 3,5%, ở 25 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính hay chi phí quản lý không tăng nhiều so với cùng kỳ.

Kết quả, FPTS báo lỗ sau thuế quý I đến 97 tỷ đồng, cùng kỳ công ty lãi đến 103 tỷ đồng, đây cũng là quý thứ 2 liên tiếp báo lỗ vì trước đó ở quý IV/2019, công ty lỗ khoảng gần 12 tỷ đồng.


Tại thời điểm 31/3, tài sản ngắn hạn ở mức 1.895,8 tỷ đồng, giảm 18,5% so với số đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 263,5 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu kỳ. Các khoản cho vay đạt 1.478 tỷ đồng, giảm 18%.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) là 154 tỷ đồng, giảm 67%, trong đó, công ty có khoản đánh giá lại số cổ phiếu MSH nắm giữ là 151 tỷ đồng, trong con số này ở đầu năm đạt 288,3 tỷ đồng. Giá cổ phiếu MSH trong quý I giảm 47% từ 44.300 đồng/cp xuống chỉ còn 22.300 đồng/cp.

Theo báo cáo thường niên năm 2019, FPTS đặt kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt 390 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng, giảm lần lượt 0,8% và 5,88% so với thực hiện 2019.

Nguồn NDH
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét