10 thg 4, 2020

Cổ phiếu SDA vào diện kiểm soát, MIM và TPX vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Simco Sông Đà (HNX: SDA) vào diện bị kiểm soát. Theo đó cổ phiếu SDA chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần, kể từ ngày 09/04/2020.

Nguyên do là lãi ròng SDA năm 2018 và năm 2019 trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019 là số âm, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định. Do vậy, cổ phiếu SDA sẽ chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần, hiệu lực từ ngày 09/04/2020.

Mặt khác, HNX vừa đưa cổ phiếu của CTCP Khoảng sản và Cơ Khí (HNX: MIM) và cổ phiếu của CTCP Xi Măng Thái Bình (HNX: TBX) vào diện bị cảnh báo, hiệu lực từ ngày 09/04/2020.

Nguyên do là lợi nhuận sau thuế năm 2019 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/12019 trên BCTC tổng hợp kiểm toán năm 2019 của MIM là số âm.

Tương tự, HNX cũng quyết định đưa cổ phiếu TBX vào diện bị cảnh báo, do lợi nhuận sau thuế năm 2019 tại BCTC kiểm toán năm 2019 của TBX là số âm.

Nguồn Vietstock
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét