8 thg 1, 2020

FTM, YEG, HVG cùng hàng chục cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2020

Trong danh sách không đủ điều kiện ký quỹ có khá nhiều cổ phiếu đáng chú ý như bộ đôi HAG, HNG do thuộc diện cảnh báo hay HVG do thuộc diện kiểm soát đặc biệt.


Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 54 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2020.

Trong danh sách không đủ điều kiện ký quỹ có khá nhiều cổ phiếu đáng chú ý như bộ đôi HAG, HNG do thuộc diện cảnh báo hay HVG do thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Một số cổ phiếu giảm sâu trong năm 2019 như FTM, YEG cũng không được ký quỹ do LNST trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm.

Habeco (BHN) cũng không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán.

Dưới đây là danh sách 54 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2020:
Nguồn Tri Thức Trẻ
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét