11 thg 12, 2019

Agifish (AGF): Thua lỗ liên miên vẫn phải tính chuyện xóa nợ khó đòi hơn 79 tỷ đồng

Agifish ghi nhận khoản lỗ lũy kế 382 tỷ đồng đến cuối năm tài chính 2018-2019.

Ngày 10/12 vừa qua CTCP Xuấy nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish - mã chứng khoán AGF) đã họp thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kế hoạch lãi 22 tỷ đồng năm 2020
Theo đó Agifish đặt mục tiêu xuất khẩu 5.200 tấn, với doanh thu ước khoảng 880 tỷ đồng. Sản lượng nguyên liệu nuôi khoảng 5.000 tấn. Lợi nhuận dự kiến đạt 22 tỷ đồng. Ước tính kim ngạch xuất khẩu khoảng 16 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu khoảng 80.000 USD.

Agifish cũng đặt mục tiêu đưa đến mức thu nhập cho người lao động 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Kế hoạch kinh doanh của Agifish đặt ra trong bối cảnh công ty đang thua lỗ triền miên với 3 năm lỗ liên tiếp, nâng tổng lỗ lũy kế chưa phân phối lên 382 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ thực góp của công ty là 281 tỷ đồng.

Tính riêng năm tài chính 2018-2019 Thủy sản An Giang ghi nhận lỗ gần 112 tỷ đồng – vẫn đã giảm nhiều so với số lỗ hơn 178 tỷ đồng trong năm trước đó.

Agifish còn đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết cổ phiếu bắt buộc trên sàn HoSE. Hiện công ty đang thuộc trường hợp chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt từ 2/8/2019 do đã chậm công bố bố BCTC kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

Xóa các khoản nợ khó đòi
Dù kinh doanh đang thua lỗ, nhưng Hội đồng quản trị công ty cũng thống nhất xóa các khoản nợ khó đòi với tổng số tiền trên 79,7 tỷ đồng và giao Tổng Giám đốc cùng các phòng ban thực hiện.

Biến động nhân sự
Bên cạnh việc thông qua kế hoạch kinh doanh 2020, Agifish cũng sẽ có biến động về nhân sự khi HĐQT công ty đã thông qua đơn từ nhiệm của 2 Thành viên BKS, và thống nhất đề cử 2 người mới bổ sung vào ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngoài ra HĐQT công ty cũng bầu bổ sung 1 người mới vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

HĐQT công ty cũng thống nhất sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/2/2020, giao Tổng Giám đốc và các ban liên quan cùng thực hiện các thủ tục theo quy định.

Agifish cũng đã thống nhất thay đổi niên độ tài chính bắt đầu từ 1/1 và kết thúc vào 31/12 hàng năm thay cho niên độ tài chính bắt đầu từ 1/10 và kết thúc 30/9 hàng năm như hiện nay.

Giá cổ phiếu AGF ngày 11/12/2019


Nguồn CafeF
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét