23 thg 11, 2019

Báo cáo không đúng hạn, thêm hai công ty bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn (mã SSN-UpCoM) và Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái – YPHARCO do công bố thông tin không đúng thời hạn.

Cụ thể: Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn bị phạt 70 triệu đồng do công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: SSN công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của SSC và trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn theo quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính quý 4/2016; báo cáo tài chính các quý 1,2,3,4 năm 2017; báo cáo tài chính các quý 1,2,3,4 năm 2018; báo cáo tài chính quý 1/2019; báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2017, 2018; báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018.

Đồng thời, Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái - YPHARCO bị phạt 85 triệu đồng công ty này đã không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu bao gồm: Báo cáo thường niên năm 2017, năm 2018; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trước đó, bà Chu Minh Châu (Hà Nội), cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (mã PV2-HNX) bị phạt 31,250 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 29/3/2018, bà Chu Minh Châu đã mua 950.000 cổ phiếu PV2 dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 1.757.000 cổ phiếu lên 2.707.000 cổ phiếu cổ phiếu, tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,77% lên 7,34%. Tuy nhiên, đến ngày 04/7/2018, HNX mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của bà.

Đồng thời, bà Châu bị phạt thêm 10 triệu do báo cáo giao dịch không đầy đủ, không chính xác. Cụ thể: ngày 10/7/2018, bà Châu đã bán 500.000 cổ phiếu PV2 dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 2.708.000 cổ phiếu xuống 2.208.000 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,34% xuống 5,99%. Ngày 18/7/2018, HNX nhận được báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn của bà, theo đó, bà Châu đã báo cáo khối lượng cổ phiếu trước và sau khi giao dịch tương ứng là 2.707.000 cổ phiếu và 2.207.000 cổ phiếu (chênh lệch 1.000 cổ phiếu so với thực tế), đồng thời, trên báo cáo không có thông tin về ngày thực hiện giao dịch.

Nguồn Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét