22 thg 4, 2022

Năm Bảy Bảy lãi quý I giảm 95% do doanh thu mảng bất động sản giảm và lãi vay tăng

Doanh thu quý này đạt 75,8 tỷ đồng, giảm 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 95,2% còn 1,6 tỷ đồng. 


Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu của công ty quý này là 75,8 tỷ đồng, giảm 53,3%. Trong đó. doanh thu từ kinh doanh bất động sản của công ty đã giảm 56,6% còn 67,6 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán là 38,7 tỷ đồng, cũng giảm 61,4% kéo theo biên lợi nhuận gộp tăng từ 38,1% lên 48,9%. 

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến lên 27,69 tỷ đồng do lãi từ tiền gửi, tiền cho vay và doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư. Trong khi đó, chi tài chính của công ty tăng 318% vì chi phí lãi lãi vay tăng từ 2,6 tỷ đồng lên 33,1 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 42,9% đạt 6,8 tỷ đồng

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Năm Bảy Bảy ở mức 1,5 tỷ đồng, giảm 95,2%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng ghi nhận mức giảm tương tự còn 1,6 tỷ đồng. EPS giảm từ 397 đồng về 15 đồng. 

Đơn vị: Tỷ đồng. 

Ban lãnh đạo giải thích kết quả kinh doanh quý I giảm mạnh là do doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm trước, cùng với đó là do chi phí lãi vay tăng. Ngoài ra, trong quý vừa rồi công ty đã tiến hành bồi thường giải bóng mặt bằng tại dự án DeLagi - Bình Thuận và các dự án ở khu vực TP HCM. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là âm 1.273 tỷ đồng, đầu năm là dương do 1.150 tỷ đồng tiền chi góp vốn vào đơn vị khác. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính đạt 1.179 tỷ đồng, gấp 11,5 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó tiền thu từ đi vay đạt 1.181 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, lên 1.613 tỷ đồng, trong đó phải thu dài hạn gần 1.192 tỷ đồng, gấp 28 lần đầu kỳ. Đây là khoản phải thu liên quan đến khoản góp vốn hợp tác đầu tư 1.150 tỷ đồng là Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) để kinh doanh phân chia lợi nhuận từ dự án 152 Điện Biên Phủ. Trong quý I, CII đã bán 16,3 triệu cổ phiếu NBB, giảm sở hữu từ 65,4 triệu về 49,1 triệu đơn vị (49% vốn), biến Năm Bảy Bảy từ công ty con thành công ty liên kết.

Nợ vay tài chính của công ty ở mức 2.366 tỷ đồng, tăng 99% so với đầu năm, trong đó 63,4% là nợ vay dài hạn, dư nợ trái phiếu là 350 tỷ đồng. 

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu NBB đã giảm gần 70% so với lúc đạt đỉnh 59.700 đồng trong ngày 11/1. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, cổ phiếu NBB có giảm sàn còn 18.350 đồng. 

Nguồn NDH

0 comments:

Đăng nhận xét