1 thg 9, 2021

Kinh tế 8 tháng qua những con số

85.500 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có thời hạn, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và 12.200 doanh nghiệp giải thể, tăng 18%. Vốn FDI đăng ký cấp mới giảm 2% và vốn thực hiện tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 5%, trong đó doanh thu du lịch lữ hành giảm mạnh nhất, 62%.Nguồn NDH


0 comments:

Đăng nhận xét