14 thg 5, 2021

Vingroup sẽ phát hành 423 triệu cổ phiếu trả cổ tức trong nửa cuối năm

Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) mới đây thông tin về kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12,5%.


Theo tỷ lệ cổ tức mà Vingroup công bố, mỗi cổ đông hiện hữu sở hữu 1.000 cổ phần được nhận cổ tức bằng 125 cổ phiếu mới. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu gần 423 triệu cổ phần. Thời gian phát hành dự kiến trong hai quý cuối năm 2021. 

Sau phát hành, vốn điều lệ của Vingroup dự kiến tăng lên 38.052 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần VIC lưu hành sẽ là 3,8 tỷ cổ phiếu.

Ngoài ra, Vingroup thông tin dự kiến mức thù lao năm nay cho thành viên HĐQT tối đa bằng 0,4% lợi nhuận sau thuế năm 2021 và tối đa 0,1% LNST cho Ban kiểm soát.

Theo kế hoạch, Vingroup dự kiến doanh thu và lãi sau thuế năm nay lần lượt đạt 170.000 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng. Như vậy, trong năm nay, HĐQT công ty có thể nhận thù lao tối đa 18 tỷ đồng; Ban kiểm soát nhận tối đa 4,5 tỷ đồng.

Trong năm ngoái, thù lao cho HĐQT Vingroup là 12,4 tỷ đồng, tương đương 0,27% LNST năm 2020; thù lao cho ban kiểm soát là 2,1 tỷ đồng, tương đương 0,05% LNST.

Hiện số lượng thành viên HĐQT của Vingroup là 9 thành viên, số lượng thành viên ban kiểm soát là 3 thành viên. Trong ĐHĐCĐ thường niên 2021 tới đây, HĐQT Vingroup sẽ trình đại hội thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 với số lượng thành viên không đổi.

Nguồn VIetnammoi


0 comments:

Đăng nhận xét