31 thg 12, 2020

Một doanh nghiệp bị thu hồi và phạt gần 400 tỷ đồng tiền hoàn thuế hàng xuất khẩu

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) vừa bị thu hồi và phạt chậm nộp số tiền 396 tỷ đồng. Số tiền này liên quan đến hoàn thuế GTGT các lô hàng linh kiện điện tử xuất khẩu.

Thuduc House bị thu hồi và phạt gần 400 tỷ đồng.

Cục thuế TP HCM vừa ban hành 2 quyết định thông báo áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính và đề nghị thu hồi số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuất khẩu đã hoàn của kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019 của Thuduc House với tổng số tiền thu hồi và tiền phạt chậm nộp là hơn 396 tỷ đồng.

Cụ thể, với kỳ thanh tra 2018, Cục thuế TP HCM thu hồi số thuế GTGT đã hoàn gần 110 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Đối với kỳ thanh tra tháng 6-12/2019, số tiền thu hồi là 221,6 tỷ và tiền phạt chậm nộp 37,8 tỷ đồng.

Thuduc House chuyên kinh doanh lĩnh vực bất động sản. Từ năm 2015, công ty có mở rộng thêm hoạt động xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa. Năm 2018, công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và sau đó xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.

Theo giải trình của công ty này, một số hồ sơ hoàn thuế GTGT của mặt hàng này năm 2018 đã được Cục thuế TPHCM tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau. Đối với giai đoạn tháng 4-12/2018, Cục thuế TP HCM đã tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đưa ra các kết luận tại ngày 17/9/2019, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 25/9/2020, Cục thuế TPHCM ban hành thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế tháng 4-12/2018 mà trước đó đã ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.

Mới đây, ngày 25/12/2020, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 2 quyết định hu hồi thuế GTGT đã hoàn và tiền phạt chậm nộp liên quan đến các lô hàng xuất khẩu của Thuduc House với tổng số tiền hơn 396 tỷ đồng.

Thuduc House cho biết không đồng ý với toàn bộ các nội dung mà Cục thuế TPHCM đưa ra trong các văn bản làm việc và kết luận thanh tra. Công ty hoàn toàn đáp ứng các quy định pháp luật, hoạt động mua hàng hóa trong nước và xuất khẩu có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo quy định.

Công ty cho biết hiện đang tiến hành các thủ tục khiếu nại/khởi kiện liên quan đến các quyết định trên của Cục Thuế TPHCM./.

Nguồn Hải Quan Online

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét