4 thg 10, 2020

Thêm chế tài với doanh nghiệp chây ì lên sàn

UBCKNN đã xử phạt nhiều công ty vì lỗi không đăng ký giao dịch cổ phiếu, hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng từ đầu năm đến nay. Chế tài xử phạt với doanh nghiệp chây ì lên sàn chưa tạo sức răn đe.Mới đây, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt CTCP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội 300 triệu đồng do đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng. Cùng với đó, công ty còn bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, 2018; Báo cáo thường niên năm 2018; Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019…

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, UBCKNN còn xử phạt rất nhiều công ty cũng vì lỗi không đăng ký giao dịch cổ phiếu, hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán quá thời hạn theo quy định của pháp luật như: Hanel, Cảng Quảng Ninh, Bê tông Xây dựng Hà Nội...

Chuyện doanh nghiệp không hoặc chậm trễ đưa cổ phiếu lên sàn không có gì mới. Tuy nhiên, việc cơ quan quản lý nhắc nhở, vận động, xử phạt chưa tạo được tính răn đe rõ nét vẫn còn nguyên tính thời sự. Điều này thể hiện trên 2 khía cạnh. Thứ nhất, sau nhiều năm thực hiện cơ chế gắn cổ phần hóa với đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán, hiện vẫn còn hàng trăm công ty chưa tuân thủ quy định đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán tập trung dù đã cổ phần hóa nhiều năm, gây bức xúc cho cổ đông, nhà đầu tư.

Thứ hai, trong số rất nhiều doanh nghiệp bị UBCKNN xử phạt, hiện còn nhiều công ty vẫn tiếp tục chây ì đưa cổ phiếu lên sàn như Dược phẩm Vĩnh Phúc, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1, Tổng công ty Rau quả nông sản…

Điểm hở của chế tài hiện hành là sau khi doanh nghiệp bị xử phạt mà không tuân thủ, thì chưa có biện pháp xử lý bổ sung. Điều này giải thích tại sao tuy UBCKNN tăng cường xử phạt, nhưng hiện còn hàng trăm doanh nghiệp sau cổ phần hóa nhiều năm vẫn chưa đưa cổ phiếu lên sàn.

Để khắc phục bất cập trên, bên cạnh duy trì mức phạt tiền cao nhất 300 triệu đồng - 400 triệu đồng đối với trường hợp doanh nghiệp không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán quá thời hạn trên 12 tháng, điểm mới tại dự thảo nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán là còn buộc doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán cho Sở giao dịch chứng khoán trong thời hạn tối đa 60 ngày.

Ngoài tăng chế tài xử phạt với các trường hợp vi phạm như trên, nhiều ý kiến cho rằng cơ chế lên sàn cần tiếp tục cải thiện thông thoáng. Đồng thời, thị trường chứng khoán phải tạo sức hấp dẫn thu hút doanh nghiệp mong muốn đưa cổ phiếu lên sàn để được hưởng nhiều lợi ích hơn là thiên về thúc ép mang tính cưỡng bức như hiện nay.

Theo Người đồng hành.

0 comments:

Đăng nhận xét