9 thg 10, 2020

Quý 3, Công ty mẹ Nhà Đà Nẵng lãi sau thuế 174 tỷ đồng cao gấp 11 lần cùng kỳ

Nhờ tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B mà Nhà Đà Nẵng (NDN) có doanh thu riêng quý 3 cao gấp 120 lần cùng kỳ.


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (mã CK: NDN) đã công bố BCTC quý 3/2020 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 của riêng công ty mẹ.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt gần 480 tỷ đồng cao gấp nhiều lần con số hơn 4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp công ty mẹ đạt 193,5 tỷ đồng tăng cao so với con số vỏn vẹn 459 triệu đồng của quý 3/2019.

Trong kỳ công ty mẹ NDN có 40,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 49% so với cùng kỳ, chi phí tài chính giảm đáng kể từ 8,9 tỷ đồng xuống còn 1,6 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và các khoản đầu tư. Đáng chú ý chi phí bán hàng tăng mạnh lên 16,8 tỷ đồng và ch phí thuế TNDN cũng tăng mạnh từ 3,67 tỷ đồng lên 42 tỷ đồng nên kết quả công ty mẹ NDN lãi ròng gần 174 tỷ đồng cao gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do tiếp tục ghi nhận doanh thu chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, công ty mẹ NDN ghi nhận 686 tỷ đồng doanh thu thuần cao gấp 43 lần cùng kỳ, LNST đạt 253,7 tỷ đồng cao gấp 4,5 lần 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020 Nhà Đà Nẵng dự kiến tập trung mọi nguồn lực xây dựng Dự án Monarchy Block B kịp tiến độ bàn giao. Đầu tư Dự án Paracel với tổng mức đầu tư là 450 tỷ đồng; Tập trung chiến lược marketing để nhà máy nước Ngọc Hồi đạt công suất 3.000 m3/ngđ. Theo đó NDN đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ đạt 621 tỷ đồng cao gấp 5 lần so với thực hiện 2019, LNST đạt 296,8 tỷ đồng đều tăng rất cao so với kết quả thực hiện của năm 2019. Như vậy với kế hoạch này kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 công ty mẹ NDN đã chính thức vượt mục tiêu về doanh thu và đã hoàn thành được 85,5% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Theo Trí thức trẻ

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét