1 thg 9, 2020

Vietnam Airlines (HVN): Khả năng hoạt động liên tục phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và đồng ý gia hạn các khoản vay ngân hàng

Ghi nhận tại BCTC soát xét bán niên của Vietnam Airlines (HVN), kiểm toán nhấn mạnh sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Công ty.Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa công bố BCTC hợp nhất soát xét giữa niên độ 2020, trong đó kiểm toán nhấn mạnh nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Chi tiết, tại ngày 30/6/2020, nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines cao hơn 18.444 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn. Trong kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, Công ty lỗ 6.678 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 5.362 tỷ đồng.

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hoạt động tài chính, sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Theo đó, khả năng hoạt động liên tục trong 12 tháng tới sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp cũng như diễn biến của dịch bệnh.

Những điều kiện này cùng các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể ảnh hưởng quan trọng đến khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Kiểm toán viên cũng lưu ý việc điều chỉnh hồi tố khoản chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên khoản mục chi phí tài chính. So với báo cáo tự lập, chi phí tài chính sau hồi tố giảm 170 tỷ đồng còn 1.374 tỷ đồng. Việc hồi tố nhằm đảm bảo phù hợp chuẩn mực kế toán, Thông tư số 200 năm 2014 của Bộ Tài chính.

Nửa đầu năm, doanh thu HVN giảm hơn nửa chỉ còn 24.944 tỷ đồng, trừ giá vốn Công ty báo lỗ gộp hơn 4.505 tỷ. Tương ứng, lỗ ròng hơn 6.559 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi đến 1.412 tỷ.

Tình hình khó khăn theo nhận định ban lãnh đạo là vô cùng cấp bách, tại ĐHĐCĐ thường niên mới đây, Vietnam Airlines cho biết dự kiến cuối tháng 8 cạn tiền. Hiện, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã và đang xem xét triển khai các biện pháp hỗ trợ tài chính cho Công ty để duy trì thanh khoản và hoạt động liên tục. Các biện pháp hỗ trợ bao gồm việc cấp tín dụng tối đa 4.000 tỷ đồng và cho phép Vietnam Airlines phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Đại hội 2020 cũng đã thống nhất phương án vay 4.000 tỷ và tăng vốn chủ sở hữu 8.000 tỷ.Tổng công ty đang trong quá trình đàm phán với một đối tác để hoàn thành việc ký thỏa thuận chính thức bán cổ phần một công ty liên kết, kỳ vọng việc chuyển nhượng sẽ hoàn thành trong năm nay.

Cùng với đó, nhằm bảo toàn dòng tiền, Công ty quyết định không chia cổ tức, không trích lập quỹ đầu tư phát triển mà chỉ trích lập gần 686 tỷ đồng quỹ khen thưởng phúc lợi.

Về kinh doanh, Vietnam Airlines cho biết đã điều chỉnh lịch bay, chặng bay phù hợp. Trong tháng 5 và 6, Công ty đã mở thêm 22 chặng bay trong nước, duy trì thị phần khách nội địa. Công ty đã tăng chuyến bay chở hàng trong giai đoạn suy giảm vận tải hành khách. Đồng thời, Công ty đàm phán giãn, hoãn nợ vay; tìm kiếm các nguồn thu khác như thành lý máy bay, bán và thuê lại máy bay, thanh lý các khoản đầu tư. Trong năm nay, Vietnam Airlines đã bàn giao 3/5 máy bay A321 CEO thuộc hợp đồng thanh lý 5 máy bay đã ký từ năm 2019, thu được 365 tỷ đồng.

Giá chứng khoán HVN ngày 01/09/2020Nguồn Tri Thức Trẻ

Tin liên quan:

Từ Vietnam Airlines đến ACV đều lỗ nặng nhưng một số công ty logistics hàng không vẫn sống khỏe lãi cao

Cần cơ chế đặc thù để gỡ khó cho Vietnam Airlines

Lãnh đạo Vietnam Airlines: Tháng 8 có thể hết tiền

0 comments:

Đăng nhận xét