13 thg 9, 2020

Mía đường Sơn La (SLS): Niên độ 2019-2020 lãi gấp 4 lần kế hoạch, trình phương án chia cổ tức tỷ lệ 70%

Năm tài chính 2019-2020 Mía đường Sơn La lãi sau thuế gần 120 tỷ đồng.


CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) đã kết thúc năm tài chính 2019-2020 (năm tài chính của Mía đường Sơn La bắt đầu từ 1/7 và kết thúc vào 30/6 năm sau) với cả doanh thu và lợi nhuận vượt xa kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2019-2020

Cụ thể, doanh thu thuần năm 2019-2020 đạt 1.048 tỷ đồng, tăng trưởng 19,5% so với năm trước đó và vượt 23,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt mức tăng trưởng 89% lên trên 119 tỷ đồng và vượt 367% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Mía đường Sơn La cho biết, năm tài chính 2019-2020 doanh thu tăng do lượng đường tiêu thụ thuận lợi, công ty đã mở rộng thị trường bán buôn trong nước, ổn định các khách hàng truyền thống và tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thu đến các khách hàng thương mại.

Tổng diện tích mía nguyên liệu ký hợp đồng niên vụ 2019-2020 là 7.771ha với năng suất bình quân 65,16 tấn/ha. Tổng sản lượng mía thu về khoảng 506.376 tấn, trong đó sản lượng mía chế biến 485.572 tấn còn lại 20.804 tấn mía để giống.

Về sản lượng sản xuất, tổng sản lượng đường gần 64,65 triệu tấn, vượt 3,4% kế hoạch, trong đó đường trắng cao cấp đặc biệt chiếm phần lớn với gần 45% tổng sản lượng. Đường trắng cao cấp loại 1 chiếm 39% tổng sản lượng, còn lại là đường trắng cao cấp loại 2, đường trắng loại 1 và một phần đường hồi dung.

Đối với mặt hàng phân bón, sản lượng phân vi sinh trong năm đạt 1.821 tấn, vượt 21,4% kế hoạch năm. Sản lượng phân bùn ủ men đạt 28.339 tấn. Đây chủ yếu dùng để cung cấp cho vùng nguyên liệu trồng mía của công ty.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020-2021

Năm tài chính 2020-021 Mía đường Sơn La đặt mục tiêu đạt hơn 816 tỷ đồng doanh thu toàn công ty. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 26 tỷ đồng – không cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được giao cho năm tài chính 2019-2020.

Theo giải trình từ phía công ty, từ 1/1/2020 Việt Nam đã xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với các nước Asean, mức thuế suất nhập khẩu đường vào Việt Nam là 0%. Trong khi đó hoạt động buôn lậu đường qua biên giới ngày càng phức tạp, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiên hoạt động của ngành mía đường nói chung càng khó khăn. Tuy vậy công ty cũng sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch.

Chia cổ tức năm 2019-2020 tỷ lệ 70%

Trong tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019-2020, Mía đường Sơn La dự kiến dành hơn 68 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 70% cho cổ đông.

Nguồn Tri Thức Trẻ

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét