24 thg 6, 2020

Thành viên Vimedimex không còn là cổ đông lớn của VietABank

VietABank công bố thông tin cho biết, đã phát hành thành công 97,364 triệu cổ phiếu trong tổng chào bán 150,499 triệu cổ phiếu chào bán trong vòng 2 tháng trở lại đây.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố thông tin cho biết chỉ phát hành thành công 97,364 triệu cổ phiếu trong tổng chào bán là 150,499 triệu cổ phiếu trong vòng 2 tháng từ 17/4-16/6/2020. Số cổ phiếu phát hành không thành công là 53,135 triệu cổ phiếu, chiếm 1/3 tổng lượng chào bán.

Theo công bố của VietABank, ngân hàng đã phát hành 18,1 triệu cổ phiếu cho nhân viên và 49,2 triệu đồng là cổ đông trong nước. Thu ròng 973 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Ngân hàng Việt Á mới phát hành thành công gần 100 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 150 triệu cổ phần muốn phát hành để tăng vốn điều lệ
Trước đó, VietABank đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên mức 5.000 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

VietABank quyết định phát hành 150,5 triệu cổ phiếu với mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng theo đó sẽ tăng lên 5.005 tỷ đồng nếu phân phối thành công toàn bộ số cổ phiếu trên.

Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của VietABank. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:43. Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ nhận được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được 43 cổ phiếu mới.

Như vậy, trong đợt phát hành này VietABank đã không thể hoàn thành mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 5.005 tỷ đồng như dự kiến và còn phải phát hành nốt hơn 53 triệu cổ phiếu để thực hiện tăng vốn thành công.

VietABank cũng vừa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với một số nội dung cơ bản:

Thông qua miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT với ông Phương Xuân Thuỵ - Thành viên HĐQT và bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên HĐQT độc lập.

Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, gồm bà Phương Minh Huệ, Thành viên HĐQT và ông Nguyễn Hồng Hải, Thành viên HĐQT độc lập.

ĐHĐCĐ VietABank cũng thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và mục tiêu kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, kết thúc năm 2019, tổng tài sản cuối đạt 76.525 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018, hoàn thành 101% kế hoạch năm 2019; Lợi nhuận trước thuế đạt 276 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020: Tổng tài sản đạt 85.079 tỷ đồng (tương đương tăng thêm 8.554 tỷ đồng tức khoảng 11%); Lợi nhuận trước thuế đạt 405 tỷ đồng (tăng hơn 47% so với năm 2019)...

Theo cập nhật mới nhất của VietABank, đến thời điểm hiện tại ông Phương Hữu Việt đang sở hữu 22,631 triệu cổ phiếu VietABank tương đương 5,06%; Công ty Cổ phần Tập đầu Đầu tư Việt Phương sở hữu 54,316 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ sở hữu là 12,14%; Công ty cổ phần Rạng Đông đang nắm 46,742 triệu cổ phiếu, tương đương mức sở hữu 10,45%.

Đáng chú ý, danh sách cổ đông lớn của VietABank không còn CTCP Đầu tư Phát triển Hoà Bình - thành viên Tập đoàn Vimedimex vốn đã gắn bó với VietABank suốt 10 năm qua. 

Nguồn Báo Nhà Đầu Tư
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét