15 thg 6, 2020

51% cổ đông Coteccons không tán thành họp ĐHĐCĐ trực tuyến

51,07% cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành việc sửa đổi Điều lệ, cho phép tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu từ xa. Chỉ 29,4% quyền biểu quyết tán thành việc họp trực tuyến. ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Coteccons dự kiến diễn ra ngày 30/6.
Coteccons không được cổ đông thông qua việc họp trực tuyến ĐHĐCĐ. Ảnh: CTD

Coteccons (HoSE: CTD) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản. Đại hội không thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ cho phép tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và cổ đông được quyền bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử từ xa, trực tuyến và các hình thức bỏ phiếu khác.

Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 14 cổ đông đại diện 51,07% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành; 255 cổ đông đại diện 29,4% tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành. 

Việc lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ kết thúc vào ngày 11/6, trước khi Coteccons tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (ngày 30/6).

Hiện tại, Coteccons đang 'nóng' bởi vấn đề xung đột nội bộ giữa các nhóm cổ đông ngoại với ban lãnh đạo công ty. Kustocem, cổ đông lớn năm khoảng 18% vốn Coteccons yêu cầu họp ĐHĐCĐ bất thường để thay đổi HĐQT hiện tại, bầu HĐQT mới, trong đó có yêu cầu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương từ chức. Kustocem còn cho rằng có xung đột lợi ích giữa ban lãnh đạo hiện tại với các công ty liên quan trong hệ sinh thái Coteccons, bao gồm cả Ricons.

Quỹ đầu tư The8th nắm 10,42% cổ phần cũng yêu cầu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Bá Dương và Tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công rời vị trí lãnh đạo doanh nghiệp.

Một quỹ ngoại là PXP Vietnam Emerging Equity Fund nắm 1,16% vốn cũng phát đi thông báo ủng hộ hành động ngăn chặn các hành vi xung đột lợi ích tại Coteccons của Kustocem và The8th. Quỹ này khẳng định hoàn toàn không có mối liên hệ gì với cả Kustocem và The8th từ mọi khía cạnh.

Trước các ý kiến dồn dập từ cổ đông ngoại, Coteccons đã 2 lần phát đi thông cáo báo chí phản bác các lập luận. Coteccons đặt dấu hỏi về nhóm Kustocem cấu kết với nhau tìm mọi cách bãi miễn những người sáng lập nhằm hoàn tất quá trình thâu tóm. Nhóm Kustocem theo Coteccons chiếm khoảng 45,87% tỷ lệ có quyền biểu quyết, gồm Kustocem 18,23%; công ty Thành Công 14,67%; The8th 10,82%; Ma Dao Trading 2,15%. Trong đó đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty, bao gồm cả Chủ tịch HĐQT, tuyên bố sẵn sàn chuyển giao vị trí cho ứng viên xứng đáng.

Nguồn NDH

Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét