8 thg 3, 2020

Chủ tịch tỉnh Bình Dương có 'qua mặt' Thủ tướng ?

Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng nói rõ chưa đủ điều kiện để phê duyệt điều chỉnh cho KCN Phú Tân nhưng không hiểu sao Chủ tịch tỉnh Bình Dương vẫn phê duyệt?
Khu đô thị Hoà Phú trong KCN Phú Tân đang có nhiều dấu hiệu khuất tất.

Ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Bình Dương ra QĐ số 1447/QĐ-UBND phê duyệt đồ án vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị - Dịch vụ Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho Cty Nam Kim làm chủ đầu tư với diện tích gần 27 hecta … đang có dấu hiệu khuất tất.

Trước đó, ngày 14/11/2019, Bộ Xây dựng có công văn 358 góp ý việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân gửi Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp (KCN) Bình Dương nêu:

Dự án KCN Phú Tân được BQL các KCN Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản số 3115 ngày 11/10/2019 của BQL các KCN Bình Dương và hồ sơ đề xuất là phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 20 ngày 4/6/2019 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (Quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân.

Tuy nhiên, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phú Tân thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, Dự án KCN Phú Tân theo quy định thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư… Nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội... cho người lao động làm việc trong KCN.

Ngày 29/11/2019, Bộ Tài Chính có công văn số 14493 về Dự án KCN Phú Tân nói rõ: Tại Quyết định số 173 ngày 28/1/2016 về việc điều chinh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân, tỉnh Bình Dương từ 133 ha xuống 107 ha.

Tuy nhiên, hồ sơ của BQL các KCN Bình Dương không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Tân. Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương, các cơ quan có liên quan và các nhà đầu tư dự án phải hoàn chỉnh đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét về nội dung đề xuất.

Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính nêu: Theo hồ sơ dự án, nhà đầu tư là Cty Nam Kim đề nghị kiểm điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do BQL các KCN Bình Dương cấp như sau: Bổ sung mục tiêu đầu tư dự án thành đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà xưởng: đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình thương mại dịch vụ: tăng vốn đầu tư từ 530,59 tỷ đồng lên 1.659,65 tỷ đồng (tăng 312% so với tổng số vốn đầu tư được cấp…). Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án là của Thủ tướng.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, chỉ đạo nhà đầu tư hoàn chỉnh nội dung hồ sơ dự án để trình Bộ KH-ĐT tư thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

Bộ Tài chính cũng nói rõ: Dự án của Cy Nam Kim đã được BQL các KCN Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư hơn 14 năm. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chưa có nội dung giải trình về việc Dự án thực hiện đầu tư kéo dài hơn 14 năm vẫn chưa hoàn thành…

Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng và cho thuê … Trong trường hợp này, không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất.

Có dấu hiệu lạm quyền?
Dù chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, trước đó ngày 30/5/2019, không hiểu "có khuất tất gì",  ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương vẫn phê duyệt đồ án vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Dịch vụ Hoà Phú (nằm trong KCN Phú Tân) cho Cty Nam Kim với diện tích hơn 266.968 m2, quy mô dân số là 10.717 người, mật độ xây dựng 60%.

Quyết định phê duyệt 1/500 của ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch tỉnh Bình Dương đang bị dự luận cho rằng có khuất tất.

Việc UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt dự án KĐT Hoà Phú thuộc diện tích KCN Phú Tân do Cty Nam Kim làm chủ đầu tư có biểu hiện trái yêu cầu của các bộ, ngành cũng như việc thực hiện dự án không qua đấu giá (Bộ Tài chính yêu cầu phải đấu giá) cho thấy Chủ tịch tỉnh Bình Dương có dấu hiệu cố ý làm trái,  gây thất thoát tài sản nhà nước (?).

Nguồn Kiến thức gia đình số 10
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét