14 thg 8, 2017

Điểm danh 10 vụ chuyển nhượng thương hiệu lớn nhất thế kỷ 21

Các giao dịch mua bán thương hiệu kể từ năm 2000 tới nay được Markables tổng hợp theo quy tắc kiểm toán. Tất cả đều được định giá và báo cáo riêng biệt.

1. Kraft Foods

Giá trị thương hiệu: 41,3 tỷ USD
Người mua: Kraft Heinz Co.
Năm: 2015
Doanh thu: 18,2 tỷ USD
Thương hiệu: Kraft, Oscar Mayer, Philadephia

2. Lorillard


Giá trị thương hiệu: 27,2 tỷ USD

Người mua: Reynolds American
Năm: 2015
Doanh thu: 6,99 tỷ USD
Thương hiệu: Newport, Kent

3. Gillette


Giá trị thương hiệu: 25,56 tỷ USD

Người mua: Procter & Gamble
Năm: 2005
Doanh thu: 11,18 tỷ USD
Thương hiệu: Gillette, Duracell, Oral B, Braun

4. Anheuser-Busch


Giá trị thương hiệu: 24,23 tỷ USD

Người mua: InBev
Năm: 2008
Doanh thu: 17,44 tỷ USD
Thương hiệu: Budweiser, Michelob, Busch

5. Porsche


Giá trị thương hiệu: 17,76 tỷ USD

Người mua: Volkswagen
Năm: 2012
Doanh thu: 14,04 tỷ USD
Thương hiệu: Porsche

6. H.J. Heinz


Giá trị thương hiệu: 12,13 tỷ USD

Người mua: Berkshire Hathaway / 3G
Năm: 2013
Doanh thu: 11,53 tỷ USD
Thương hiệu: Heinz, Quero

7. Nabisco


Giá trị thương hiệu: 11,7 tỷ USD

Người mua: Philip Morris / Kraft
Năm: 2000
Doanh thu: 8.27 tỷ USD
Thương hiệu: Oreo, Ritz, Nutter Butter, Planters

8. Cadbury


Giá trị thương hiệu: 10,3 tỷ USD

Người mua: Kraft Foods
Năm: 2010
Doanh thu: 9.98 tỷ USD
Thương hiệu: Cadbury, Trident, Hollywood, Halls

9. Wyeth


Giá trị thương hiệu: 10,24 tỷ USD

Người mua: Pfizer
Năm: 2009
Doanh thu: 23,3 tỷ USD
Thương hiệu: Wyeth, Efexor, Prevnar, Enbrel, Gold, Protonix, Zosyn, Torisel

10. Altadis


Giá trị thương hiệu: 9,38 tỷ USD

Người mua: Imperial Tobacco
Năm: 2008
Doanh thu: 6,12 tỷ USD
Thương hiệu: Gauloises, Gitanes, Fortuna, Montecristo, Dutch Masters, Cohiba

Theo CafeF

0 comments:

Đăng nhận xét