1 thg 11, 2019

Văn Phú Invest: Lợi nhuận sụt giảm, nợ tăng gần 2.000 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI - HOSE) cho thấy tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc.

Theo đó, quý 3 năm nay, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Văn Phú Invest đạt 329 tỷ đồng, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm 2018. Luỹ kế 9 tháng năm 2019, doanh thu của Văn Phú Invest đạt 840,6 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với năm 2018.

Trong cơ cấu doanh thu, riêng quý 3/2019, mảng kinh doanh bất động sản mang về 328 tỷ đồng, tăng 65% so với quý 3/2018. Hai mảng bán hàng và hoạt động xây lắp không ghi nhận doanh thu dù quý 3 năm 2018 vẫn ghi nhận hơn 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng mạnh cùng với chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng cao dẫn đến lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2019 của Văn Phú Invest chỉ đạt 42 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm 2018 (9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Văn Phú Invest đạt 126 tỷ đồng).

Giải trình lợi nhuận giảm mạnh, ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Văn Phú Invest cho hay, do quý 3/2018, công ty phát sinh khoản hoàn nhập chi phí trích trước làm giảm giá vốn bất động sản dẫn tới tăng lợi nhuận. 

Cũng theo báo cáo, đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của Văn Phú Invest là 8.350 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm; trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 5.734 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 48%, lên tới 3.175 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, nợ phải trả của Văn Phú Invest lên tới 6.106 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với đầu năm, cao gần gấp 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn và dài hạn chiếm 4.540 tỷ đồng. 

Diễn biến giá chứng khoán VPI ngày 01/11/2019


Nguồn VNECONOMY
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét