Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

Bức tranh kinh tế TP. Hà Nội qua các con số

Cục Thống kê TP. Hà Nội đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Thủ đô tiếp tục phát triển tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,21% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 7,15% của cùng kỳ năm 2018.


Tốc độ tăng trưởng một số chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng đầu năm của TP. Hà Nội: 
Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm (đơn vị %)
Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 có dấu hiệu phục hồi mức tăng trưởng, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IPP) theo đó tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.
Về vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, số liệu cho thấy 6 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 143,7 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ trước đó. 
Về thu hút đầu FDI, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,3 tỷ USD, nâng tổng số vốn lũy kế lên 41,2 tỷ USD, trong đó 4.850 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký 34,2 tỷ USD và 1.850 lượt góp vốn mua cổ phần với vốn đăng ký 7 tỷ USD.
Về thu hút đầu FDI, trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,3 tỷ USD, nâng tổng số vốn lũy kế lên 41,2 tỷ USD, trong đó 4.850 dự án còn hiệu lực với vốn đăng ký 34,2 tỷ USD và 1.850 lượt góp vốn mua cổ phần với vốn đăng ký 7 tỷ USD.

Tình hình xuất nhập khẩu trong 6 tháng (đơn vị triệu USD)

Nguồn CafeF

0 nhận xét:

Đăng nhận xét