25 thg 5, 2020

BSR chuẩn bị cho kế hoạch thoái bớt vốn của PVN

Tuần này, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với kế hoạch trọng tâm là chuẩn bị thực hiện thoái vốn của Tập đoàn tại BSR sau cổ phần hóa. 

Theo BSR, với tình hình giá dầu thô và sản phẩm giảm rất mạnh trong bối cảnh tồn kho cao do nhu cầu giảm mạnh trong đại dịch Covid-19, Công ty phải chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho hàng nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, khoảng cách giữa giá dầu thô và sản phẩm thấp, thậm chí có những giai đoạn giá dầu thô cao hơn giá sản phẩm dẫn đến BSR lỗ 2.332 tỷ đồng trong quý I/2020 và dự kiến sẽ còn kéo dài đến hết năm 2020.

Do đó, BSR sẽ không trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2019 mà gần 2.846 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 sẽ được để lại để có nguồn bù trừ cho khoản lỗ của năm 2020.

Theo ông Bùi Minh Tiến, Tổng giám đốc Công ty, để có dòng tiền cho hoạt động, BSR đã hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng để vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi.

Nhờ đó, cùng với các giải pháp tiết giảm chi phí, dừng giãn các hạng mục đầu tư chưa cần thiết, tích cực trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ, đến nay, Công ty vẫn đảm bảo dòng tiền cho các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đặc biệt là việc đảm bảo thanh toán tiền mua dầu thô đúng hạn.

Hội đồng quản trị BSR cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu BSR trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) trong năm 2020 hoặc niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) khi đủ điều kiện.

Nguồn Tin Nhanh Chứng Khoán

0 comments:

Đăng nhận xét