14 thg 4, 2020

Tổng Công ty Licogi tăng lỗ ròng thêm 13 tỷ đồng sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, Tổng Công ty Licogi – CTCP (UPCoM: LIC) có lỗ ròng gần 69 tỷ đồng, tăng lỗ thêm 13 tỷ đồng so với mức lỗ được ghi nhận tại báo cáo tài chính quý 4/2019.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của LIC. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của LIC

Theo giải trình của LIC, nguyên nhân có sự chênh lệch này là do một số công ty con, công ty liên kết điều chỉnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau kiểm toán bao gồm Công ty Licogi 15, Công ty lắp máy điện nước – Licogi.

Ngoài ra LIC cũng giải trình về việc lỗ ròng 2019 gần 69 tỷ đồng trong khi năm 2018 có lãi gần 35 tỷ đồng, nguyên nhân là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính tại một số công ty giảm, lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết cũng sụt giảm so với năm 2018, trong khi chi phí chung cố định gần như không đổi.

Kết thúc phiên sáng 14/04, thị giá cổ phiếu LIC ở mức 6,000 đồng/cp, tăng hơn 9% so với đầu năm 2019.Nguồn Vietstosk
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét