7 thg 4, 2020

Cổ phiếu Vietnam Airlines không được cấp margin trong quý II

Có 51 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ tại HoSE trong quý II. HVN không được ký quỹ do BCTC hợp nhất soát xét bán niên có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán.
Tin liên quan: Hoạt động phụ thuộc vào hàng không, Taseco Airs (AST) dự kiến lợi nhuận 2020 có thể giảm tới 90%

Danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý II của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) bất ngờ có tên HVN của Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines). Lý do đưa ra là báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cổ phiếu HVN mới được giao dịch ký quỹ vào quý I do đủ thời gian niêm yết 6 tháng. Trong BCTC hợp nhất soát xét bán niên của Vietnam Airlines được ký vào ngày 14/8/2019, kiểm toán ngoại trừ việc trích lập chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái số tiền khoảng 170 tỷ đồng dựa trên ước tính của Ban giám đốc về sự suy giảm giá trị của VND so với các ngoại tệ đến cuối năm 2019. Việc ghi nhận chi phí phải trả lỗ chênh lệch tỷ giá dự kiến phát sinh trong tương lai là chưa phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Theo báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Vietnam Airlines là doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất ước đạt 19.212 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2019 và lỗ 2.383 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2020, nếu dịch kéo dài và kết thúc trong quý IV, tổng doanh thu ước đạt 38.140 tỷ đồng, giảm 34% so với kết hoạch, ước lỗ 19.651 tỷ đồng. Với ước tính này, tổng công ty có thể bị âm vốn chủ sở hữu tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Cũng với lý do tương tự Vietnam Airlines nhưng cổ phiếu BHN của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã vào danh sách không được ký quỹ từ quý IV/2019. Theo BCTC soát xét bán niên 2019 công ty mẹ, Habeco đã điều chỉnh tăng thu nhập hoạt động tài chính khoản cổ tức được chia từ Công ty Cồn Rượu Hà Nội với giá trị 90,7 tỷ đồng vào báo cáo tài chính riêng năm 2016 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán chưa nhận được quyết định của Cồn Rượu Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị trên cho đến khi phát hành BCTC công ty mẹ bán niên 2019.

Quý II, toàn sàn HoSE có 51 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ, đa phần là các doanh nghiệp thuộc diện cảnh báo. Một số trường hợp là chứng khoán mới được niêm yết dưới 6 tháng như ABS của Công ty Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, AGG của Công ty Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia, CKG của Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang…

Ngoài ra, một số cổ phiếu ra khỏi diện không được ký quỹ như TRA, TMT, QCG.

Danh sách cổ phiếu không được ký quỹ quý II. Nguồn: HoSENguồn Tri Thức Trẻ

0 comments:

Đăng nhận xét