27 thg 2, 2020

TCBS chỉ huy động được 9,3% lượng trái phiếu chào bán

Tổng giá trị đợt phát hành là 200 tỷ đồng nhưng TCBS chỉ thu về được 18,6 tỷ đồng, mức khá thấp kẻ cả về giá trị tuyệt đôi và tỷ lệ phát hành thành công. Lãi suất của đợt phát hành này là 8,2%, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với đợt phát hành gần 3 tháng trước cũng của công ty chứng khoán này.
Giá trị phát hành trái phiếu trong đợt chào bán từ 17/12/2019 đến 17/2/2020 chưa đến 20 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết đã huy động gần 18,66 tỷ đồng từ đợt phát hành trái phiếu kết thúc ngày 17/2 vừa qua. Tổng giá trị đợt trái phiếu phát hành là 200 tỷ đồng, công ty chứng khoán này thực tế phát hành được 9,3 lượng đăng ký trong hai tháng chào bán. Các nhà đầu tư tham gia đều là cá nhân trong nước.

Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, lãi suất ở mức 8,2%/năm đối với năm đầu tiên và thả nổi tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 1,3%/năm.

Trong đợt phát hành gần nhất, TCBS chào bán số trái phiếu trị giá 220 tỷ đồng cũng kỳ hạn 2 năm nhưng lãi suất cao hơn với 8,5%/năm áp dụng cho năm đầu tiên, mức biên độ công thêm cũng nhỉnh hơn tới 0,6 điểm phần trăm. Trong đợt chào bán này, toàn bộ số trái phiếu trên đã được phân phối nhanh chóng một phần do bên mua là các nhà đầu tư tổ chức.

TCBS thanh toán trái phiếu định kỳ 6 tháng/lần. Trái chủ có quyền bán lại  cho tổ chức phát hành vào các thời điểm tròn một năm kể từ ngày phát hành. Trong khi đó, TCBS có quyền mua lại vào bất kỳ vào thời điểm nào với điều kiện thông báo trước 15 ngày làm việc.

Cuối tháng 11/2019, TCBS đã mua lại trái phiếu phát hành một năm trước với giá trị 174,4 tỷ đồng. Cùng với việc tất toán nhiều khoản trái phiếu đến hạn khác, dư nợ trái phiếu ngắn hạn cuối năm 2019 giảm từ gần 430 tỷ đồng xuống 19 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái phiếu dài hạn tăng gấp 4,5 lần lên hơn 630 tỷ đồng.

Tổng dư nợ trái phiếu cuối năm 2019 xấp xỉ 650 tỷ đồng, đóng góp 39% nguồn vốn vay bên ngoài của công ty chứng khoán này. Quy mô TCBS đã tăng nhanh trong năm 2019 khi giá trị tổng tài sản mở rộng từ 4.351 tỷ đồng lên 6.300 tỷ đồng.

Nguồn NĐT
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét