14 thg 6, 2020

Đức Long Gia Lai (DLG) lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

Trong khi đó LNST quý 1/2020 của DLG ghi nhận âm 47,4 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Kết quả kinh doanh năm 2019
Năm 2019, DLG ghi nhận 2.873 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1,4% so với năm 2018, đồng thời thực hiện gần 90% kế hoạch doanh thu cả năm. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 63% lên hơn 263 tỷ đồng, mặc dù các khoản chi phí tài chính và chi phí QLDN đều tăng tương đối so với cùng kỳ nhưng DLG vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cao gấp gần 3 lần năm 2018, đạt mức 81,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2019 DLG ghi nhận khoản lỗ khác 43,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2018 ghi nhận lãi khác 8,3 tỷ đồng. Theo thuyết minh trong BCTC năm 2019 phía DLG cho biết trong năm Công ty không còn ghi nhận khoản lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản hơn 20 tỷ đồng như trong năm 2018, đồng thời trong năm lại phát sinh khoản chi phí tiền chậm nộp 17 tỷ đồng và chi phí khấu hao TSCĐ không sử dụng 11 tỷ đồng.

Kết quả, DLG báo lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty ghi nhận lợi nhuận âm kể từ khi niêm yết. Do đó, cổ phiếu của Công ty hiện đang bị đưa vào diện cảnh báo (từ 29/05/2020) do LNST cổ đông Công ty mẹ âm.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020
Bước sang năm 2020, DLG lên kế hoạch thoát lỗ. Cụ thể, Công ty đặt mục tiêu 2.500 tỷ đồng doanh thu, giảm 13% so với năm 2019; lợi nhuận của DLG lại được kỳ vọng có lãi 80 tỷ đồng. Được biết, nguồn thu trong năm 2020 của Công ty chủ yếu đến từ các lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, thu phí các dự án BOT đường quốc lộ 14, xây dựng (tổng thầu các dự án) và kinh doanh khách sạn, dự án thủy điện.

Ngoài kế hoạch cho năm 2020, Công ty cũng đề ra đường hướng chiến lược giai đoạn 3 năm (2020 - 2022).


Trước đó DLG đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 326 tỷ đồng, chỉ bằng 1/2 cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 5,4% lên mức 82,3 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh lên 53 tỷ đồng, tương ứng mức tăng hơn 12 tỷ đồng so với cùng kỳ - chủ yếu do tăng chi phí khấu hao tài sản cố định.

Kết quả, quý 1 Đức Long Gia Lai ghi nhận lỗ 47,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi hơn 142 triệu đồng và còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Giá chứng khoán mã DLG ngày 12/06/2020Theo Nhịp sống kinh tế
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét