13 thg 12, 2019

TP.HCM thành lập cơ sở dữ liệu dùng chung

Những thông tin cơ bản của một người dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND, nơi thường trú… sẽ được tích hợp và trở thành dữ liệu điện tử dùng chung của thành phố.


Đây là quyết định mà UBND TP.HCM vừa thông qua. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ là đơn vị chủ trì việc phối hợp với các đơn vị thực hiện tích hợp các dữ liệu liên quan về kho dữ liệu dùng chung của thành phố, qua đó, xây dựng tài liệu và hướng dẫn việc chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị có nhu cầu khai thác, sử dụng tại cổng thông tin dữ liệu TP: data.hochiminhcity.gov.vn.

Danh mục cơ sở dữ liệu người dân dùng chung của TP gồm số định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nhóm máu, tình trạng hôn nhân, CMND/Căn cước công dân, nơi thường trú...

Đơn vị được khai khác dữ liệu này là các sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện được cấp tài khoản và phân quyền khai thác dữ liệu.

Nguồn VTV
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét