17 thg 5, 2020

Lịch chốt quyền cổ tức, thưởng cổ phiếu tuần 18/5-22/5

21 công ty thông báo trả cổ tức và thưởng cổ phiếu trong tuần tới. Pymepharco chi trả cao nhất, tỷ lệ 30%. 

Theo thống kê của Người Đồng Hành, 21 công ty thông báo trả cổ tức và thưởng cổ phiếu trong tuần 18/5-22/5. Ngoại trừ Chứng khoán FPT chia cổ phiếu thưởng thì các doanh nghiệp còn lại đều trả cổ tức bằng tiền mặt.

Công ty Pymepharco (HoSE: PME) là doanh nghiệp công bố mức chi trả cao nhất, tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Công ty chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/5.


Nguồn: VnDirect
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét