29 thg 1, 2020

Gánh nặng chi phí lãi vay, Thép Pomina (POM) tiếp tục báo lỗ quý 4 gần 58 tỷ đồng

Trên thị trường, cổ phiếu POM liên tục giảm điểm, hiện giảm về vùng đáy 3 năm với 5.400 đồng/cp.

CTCP Thép Pomina (POM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần gần 3.050 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí giá vốn cũng giảm hơn 9% xuống còn gần 2.957 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp kỳ này giảm 4% xuống hơn 93 tỷ đồng.

Các khoản chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước như chi phí tài chính tăng 64% lên 114 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 55% lên hơn 13 tỷ và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 51% lên 30 tỷ. Kết quả, POM báo lỗ sau thuế đến gần 58 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi 32,6 tỷ đồng.


Theo giải trình, nguyên nhân khiến POM báo lỗ là do công ty đang triển khai 2 dự án trong đó dự án lò cao quý 2/2020 sẽ đi vào hoạt động và dự án tôn mới đi vào hoạt động quý 2/2019 nên chi phí lãi vay tăng 71% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong các nhà máy của group có một nhà máy ngưng sản xuất do sự có thiết bị làm sản lượng bán giảm và nhà máy đã khắc phục bắt đầu sản xuất lại từ đầu tháng 10.

Tính chung năm 2019, POM đạt 12.201 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí tăng cao nên công ty lỗ sau thuế gần 310 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi đến 433,5 tỷ đồng. Trước đó trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 HĐQT Công ty đã thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 với 13.500 tỷ đồng doanh thu và có lãi sau thuế 400 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Thép Pomina đạt gần 11.612 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, hàng tồn kho tăng 6% lên hơn 2.909 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng gần 13% lên 8.116 tỷ đồng, trong đó khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng mạnh từ 840 tỷ đồng lên thành 1.509 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu POM liên tục giảm điểm, hiện giảm về vùng đáy 3 năm với 5.400 đồng/cp.

Giá cổ phiếu POM ngày 22/01/2020


Theo Nhịp Sống Việt


Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét