17 thg 12, 2019

Thêm 3 cá nhân và một quỹ ngoại vừa bị UBCKNN phạt vi phạm hành chính

Trong đó, báo cáo không chính xác giao dịch cổ phiếu THB, quỹ ngoại Barca Global Master cũng bị phạt.

Ngày 12/12/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Mai Thị Thùy Dung, có địa chỉ tại số 25/96 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, số tiền 30 triệu đồng.

Nguyên nhân, dó bà Thùy Dung đã không báo cáo khi có thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu. Cụ thể, ngày 26/03/2019, bà Mai Thị Thùy Dung, đã bán 97.900 cổ phiếu C69 của CTCP Xây dựng 1369, dẫn đến số lượng sở hữu của bà Mai Thị Thùy Dung và người có liên quan (bà Mai Hồng Ngọc) giảm từ 750.700 cổ phiếu (tỷ lệ 7,51%) xuống 652.800 cổ phiếu (tỷ lệ 6,53%) nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1%.

Bà Mai Hồng Ngọc, cũng có địa chỉ tại số 25/96 Bùi Thị Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, cũng bị phạt 15 triệu đồng cũng với lý do giao dịch cổ phiếu C69 nhưng báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 22/03/2019, bà Mai Hồng Ngọc, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xây dựng 1369 (mã chứng khoán C69) đã mua 222.800 cổ phiếu C69, dẫn đến lượng sở hữu của bà Mai Hồng Ngọc và người có liên quan tăng từ 527.900 cổ phiếu (tỷ lệ 5,28%) lên 750.700 cổ phiếu (tỷ lệ 7,51%). Đến ngày 05/04/2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai Hồng Ngọc.

Ngoài ra bà Hồng Ngọc còn bị phạt tiền 10 triệu đồng do báo cáo không chính xác. Cụ thể, ngày 27/03/2019 bà Mai Hồng Ngọc mua 73.400 cổ phiếu C69 và bán 106.400 cổ phiếu C69 nhưng tại báo cáo sở hữu cổ đông lớn, bà Mai Hồng Ngọc báo cáo mua 33.000 cổ phiếu C69.

Giá cổ phiếu C69 ngày 17/12/2019
Giá cổ phiếu C69 - Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Sau đó, ngày 13/12/2019, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Đình Cương, nhà đầu tư có dịa chỉ tại số 101-202 A10 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội số tiền 25 triệu đồng.

Nguyên nhân, do ông Vũ Đình Cương đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 17/08/2018, ông Vũ Đình Cương mua 449.400 cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco, dẫn đến số lượng sở hữu tăng từ 67.700 cổ phiếu (tỷ lệ 0,75%) lên 517.100 cổ phiếu (tỷ lệ 5,73%) và trở thành cổ đông lớn. Tuy nhiên, đến ngày 25/12/2018 Sở GDCK Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Vũ Đình Cương.

Giá cổ phiếu VES ngày 17/12/2019
Cổ phiếu VES của CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco

Đối với tổ chức, ngày 12/12/2019, Thanh tra UBCKNN cũng ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với quỹ ngoại Barca Global Master Fund, L.P số tiền 20 triệu đồng.

Nguyên nhân, do quỹ Barca Global Master đã báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể, ngày 21/01/2019 Barca Global Master Fund, L.P, cổ đông lớn của CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã chứng khoán THB) nắm giữ 1.143.715 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 5.000 cổ phiếu THB. Ngày 30/01/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của Barca Global Master Fund. Theo báo cáo, Barca Global Master Fund nắm giữ 1.121.515 cổ phiếu THB trước khi giao dịch và đã bán 1.714 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 24/01/2019), bán 2.571 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 28/01/2019), bán 2.794 cổ phiếu THB (ngày thanh toán 31/01/2019).

Giá cổ phiếu THB ngày 17/12/2019
CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (mã chứng khoán THB)

*Các quyết định trên đều có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nguồn Tri Thức Trẻ
Phản ứng:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét